ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2566-2567, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2566, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
เมนูหลัก
ประวัติบริษัท
ทะเบียน-ใบอนุญาต
แผนที่-ติดต่อสอบถาม
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย2566-67 , ทัวร์อินเดีย2566-2567, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2566, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
BTC บริษัทในเครือ
ศูนย์อินเดีย-ไทย ITT
สมาคมการศึกษาฯ และท่องเที่ยวไทย-อินเดีย
กองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา (ชมรม)
ธรรมหรรษาทีวี TV
ธรรมหรรษาวิทยุ
สารคดีสู่แดนพุทธภูมิ
รายการ TV ช่อง 8
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์แสวงบุญ
ทัวร์สังเวชนียสถาน
ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล
ทัวร์อินเดีย-เปนาล
โครงการบวชใต้ต้นโพธิ์
ทัวร์แคชเมียร์-หิมาลัย
ทัวร์อินเดียเที่ยวทั่วไป
เนปาล เที่ยวหิมาลัย
พม่า
ศรีลังกา
อินโดนีเซีย
ภูฏาน
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2566-2567, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2566, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
กิจกรรมพิเศษ
สร้างวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย
โครงการปฏิบัติธรรมต้นโพธิ์
พิธีสาธยายพระไตรปิฎก
สวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย
คนดังไปอินเดีย
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ สังเวชนียสถาน พุทธสถาน
ห้องสมุดพุทธภูมิศึกษา
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
อโยธยา
สะสาราม
พาราณสี
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นกุรุ (เดลี)
สาญจีสถูป
อชันตา-เอลโลร่า
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ต
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์เอเชีย
พม่า
เชียงตุง-เมืองลา
อินโดนีเซีย
เนปาล
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
สิงคโปร์
จีน
ญีปุ่น
เกาหลี
ภูฏาน
บรูไน
มัลดีฟ
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์เที่ยวทั่วโลก
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
อเมริกา
แคนนาดา
ออสเตรเลีย
อังกฤษ
สวิตเซอร์แลนด์
เยอรมัน
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ยุโรปอื่นๆ
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-2564, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatou
ทัวร์ไทยในประเทศ
ทัวร์ปิดทองฝังลูกนิมิต 9 วัด
ทัวร์เขาคิชฌกูฎ-เขาสุกิม
ทัวร์ล่องเรือ
ทัวร์ถวายเทียนพรรษา 9 วัด
ทัวร์ทำบุญไหว้พระ 9 วัด
ทัวร์กินเจ
ทัวร์บั้งไฟพญานาค
ทัวร์เที่ยวเหนือ
ทัวร์เที่ยวอีสาน
ทัวร์เที่ยวใต้
ทัวร์เที่ยวภาคกลาง
ธรรมหรรษาทัวร์
free counters
< 2024 - 06 >
อาพฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
ทัวร์พม่า, เที่ยวพม่า, พระเจดีย์ชเวดากอง, พระธาตุอินทร์แขวน, พระธาตุมุเตา, เทพทันใจ
ทัวร์พม่า โปรแกรม A1 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุเมา-พระเจดีย์กลางน้ำ : ย่างกุ้ง – หงสาวดี – อินทร์แขวน – สิเรียม โดยสายการบิน Myanmar International Airway (8M)
ธรรมหรรษาทัวร์ นำท่านแสวงบุญสู่พม่า นมัสการ..ตติยมหาบูชา ๓ ใน ๕ (ปัญจมหาบูชา) สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดในพม่า 4 เมือง คือ (1 : ย่างกุ้ง) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (๑ ใน ๕) พระเกศาธาตุ เจดีย์โบทาทอง องค์เทพทันใจ พระนอนตาหวาน ปางช้างเผือก พระใหญ่หินอ่อน (2 : หงสาวดี) พระธาตุมุเตา (๒ ใน ๕) พระราชวังของพระเจ้าบุเรนอง พระนอนยิ้มหวาน พระนั่งใหญ่ 4 ทิศ (3 : ไจ้โท/รัฐมอญ) พระธาตุอินทร์แขวน (๓ ใน ๕) (4 : สิเรียม) ล่องเรือไปไหว้พระเจดีย์กลางน้้า พระอุปคุต เทพสมุทร ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
2559-60 :โปรแกรม A1 ประหยัด 2 คืน/3 วัน : โลชีชั่น : 2-4 ก.ค./ 27-29 ส.ค./24-26 ก.ย. ราคาพิเศษ 12,900-13,900 บาท (สอบถาม/16 คนขึ้นไปออกเดินทางได้)
ไฮชีชั่น : 7-9 ต.ค./18-20 พ.ย./23-25 ธ.ค./20-22 ม.ค./18-20 ก.พ./18-20 มี.ค./18-20 เม.ย. ราคา 14,900 บาท
เทศกาล : เข้าพรรษา 18-30 ก.ค./วันแม่ 12-14 ส.ค./ปิยะ 22-24 ต.ค./วันพ่อ 3-5 ธ.ค./รัฐธรรมนูญ 10-12 ธ.ค. ปีใหม่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค./ฉัตรมงคล 5-7 พ.ค. ราคา 15,900-16,900 บาท (สอบถาม/เนื่องจากตั๋วเครื่องบินแพงกว่าปกติ)

: อัตราค่าบริการ A1 : 2 คืน / 3 วัน ท่านละ 11,900.-/12,900.-/13,900.-/14,900.- บาท
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า รายการทีวี "ธรรมหรรษาทัวร์" เสนอสารคดีท่องเที่ยวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ณ ภูเขาไจ้โท รัฐมอญ (รัฐอิสระ) ประเทศพม่า โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร)์ ตอนที่ 1

ธรรทัวร์พม่า รายการทีวี "ธรรมหรรษาทัวร์" โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์) เสนอสารดีการท่องเที่ยวพม่า ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง บรรจุพระเกศาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่บนยอดเขาสิงคุตตร กรุงย่างกุ้ง อดีตเมืองหลวงเก่าของพม่า ก่อนย้ายไปเนปิดอร์เมืองหลวงใหม่ ตอนที่ 1

ทัวร์พม่า รายการทีวี "ธรรมหรรษาทัวร์" โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาท้วร์) เสนอสารคดีการท่องเที่ยวพม่า ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในกรุงย่างกุ้ง ตอนที่ 2

ทัวร์พม่า รายการทีวี "ธรรมหรรษาทัวร์" โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาท้วร์) เสนอสารคดีการท่องเที่ยวพม่า ณ องค์เทพทันใจ เทวดาผู้รักษาพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

ทัวร์พม่า รายการทีวี "ธรรมหรรษาทัวร์" โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาท้วร์) เสนอสารคดีการท่องเที่ยวพม่า ณ พระเจดีย์โบตาทอง กรุงย่างกุ้ง สถานที่พักพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งตปุสสะ และภัลลิกะ อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ประเทศอินเดีย โดย พระพุทธเจ้าประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ในสัปดาห์ที่ 7 .ใต้ต้นราชายตนะ (ต้นเกตุ) ตปุสสะ และภัลลิกะ ได้เข้าเฝ้าถวายสัตตุผง-สัตตุก้อน และพระพุทธองค์ไดประทานพระเกศาให้แก่พ่อค้าวานิชสองพี่น้อง อัญเชิญมาถวายพระเจ้าโอกลกปะ แห่งอุกกลชนบท ได้สร้างพระมหาเจดีย์ชเวดากองบรรจุพระเกศาธาตุไว้จนถึงปัจจุบัน อยู่ในเมืองย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า โปรแกรม A1 : ย่างกุ้ง – หงสาวดี – อินทร์แขวน – สิเรียม
ย่างกุ้ง – หงสาวดี – อินทร์แขวน – สิเรียม นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเกศาธาตุ เจดีย์โบทาทอง องค์เทพทันใจ พระนอนตาหวาน (ย่างกุ้ง) พระธาตุมุเตา พระราชวังของพระเจ้าบุเรนอง พระนอนยิ้มหวาน พระนั่งใหญ่ 4 ทิศ (หงสาวดี) พระธาตุอินทร์แขวน (ไจ้โท) ล่องเรือไปไหว้พระเจดีย์กลางน้้า พระอุปคุต (สิเรียม) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
2559-60 :โปรแกรม A1 ประหยัด 2 คืน/3 วัน : โลชีชั่น : 2-4 ก.ค./ 27-29 ส.ค./24-26 ก.ย. ราคาพิเศษ 12,900-13,900 บาท (สอบถาม/16 คนขึ้นไปออกเดินทางได้)
ไฮชีชั่น : 7-9 ต.ค./18-20 พ.ย./23-25 ธ.ค./20-22 ม.ค./18-20 ก.พ./18-20 มี.ค./18-20 เม.ย. ราคา 14,900 บาท
เทศกาล : เข้าพรรษา 18-30 ก.ค./วันแม่ 12-14 ส.ค./ปิยะ 22-24 ต.ค./วันพ่อ 3-5 ธ.ค./รัฐธรรมนูญ 10-12 ธ.ค. ปีใหม่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค./ฉัตรมงคล 5-7 พ.ค. ราคา 15,900-16,900 บาท (สอบถาม/ตั๋วเครื่องบินแพงกว่าปกติ)

: อัตราค่าบริการ A1 : 2 คืน / 3 วัน ท่านละ 11,900.-/12,900.-/13,900.-/14,900.- บาท
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า โปรแกรม A1 : ย่างกุ้ง – หงสาวดี – อินทร์แขวน – สิเรียม
ย่างกุ้ง – หงสาวดี – อินทร์แขวน – สิเรียม นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเกศาธาตุ เจดีย์โบทาทอง องค์เทพทันใจ พระนอนตาหวาน (ย่างกุ้ง) พระธาตุมุเตา พระราชวังของพระเจ้าบุเรนอง พระนอนยิ้มหวาน พระนั่งใหญ่ 4 ทิศ (หงสาวดี) พระธาตุอินทร์แขวน (ไจ้โท) ล่องเรือไปไหว้พระเจดีย์กลางน้้า พระอุปคุต (สิเรียม) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
โปรแกรม A1 ประหยัด 2 คืน/3 วัน : 25-27 ก.ค. ราคา 11,900 บาท 29-31 ส.ค./ 26-28 ก.ย. ราคา 12,900 บาท/ เข้าพรรษา 29-31 ก.ค. 13,900 บาท ปิยะ 23-25 ต.ค./28-30 พ.ย./วันพ่อ 5-7 ธ.ค./11-13 ธ.ค./1–3 ม.ค./มาฆะ 20-22 ก.พ./8-10 เม.ย./7-9 พ.ค. /วิสาขะ 20-22 พ.ค./25-27 มิ.ย. ราคา 14,900 บาท (พ.ย.-เม.ย. ไม่ตรงวันหยุดเทศกาล 13,900 บาท)
: อัตราค่าบริการ ท่านละ 11,900.-/12,900.-/13,900.-/14,900.- บาท
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า โปรแกรม A2 มาตรฐาน 3 คืน/4 วัน : ย่างกุ้ง – หงสาวดี – อินทร์แขวน – สิเรียม
ย่างกุ้ง – หงสาวดี – อินทร์แขวน – สิเรียม นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเกศาธาตุ เจดีย์โบทาทอง เทพทันใจ เจดีย์กาบาเย พระนอนตาหวาน วิหารพระเขี้ยวแก้ว รับพระธาตุวัดพุทธบารมี (ย่างกุ้ง) พระธาตุมุเตา พระราชวังของพระเจ้าบุเรนอง พระนอนยิ้มหวาน พระนั่งใหญ่ 4 ทิศ (หงสาวดี) พระธาตุอินทร์แขวน (ไจ้โท) ล่องเรือไปไหว้พระเจดีย์กลางน้้า พระอุปคุต เทพสมุทรภูมิเทวดา (สิเรียม) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
โปรแกรม A2 : 28-31 ส.ค./25-28 ก.ย. พิเศษ ! 15,900.-บาท/ ปิยะ 23-26 ต.ค./วันพ่อ 5-8 ธ.ค./รัฐธรรมนูญ 10-13 ธ.ค. ปีใหม่ 1–4 ม.ค./มาฆะ 20-23 ก.พ./7-10 เม.ย./14-17 เม.ย./5-8 พ.ค./วิสาขะ 20-23/25-28 มิ.ย. ราคา 17,900.-บาท/ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ราคา 16,900.-บาท
: อัตราค่าบริการ ท่านละ 16,900.-/17,900.- บาท (พักห้องละ 2 คน หรือต้องการพัก 3 คน)
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า โปรแกรม B1 มัณฑะเลย์–พุกาม ภายในรถ 4 วัน : ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
วัดกุโสดอ ที่ทาสังคายนาพระไตรปิฎกหินอ่อน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระตาหนักไม้สักทอง มัณฑะเลย์ฮิลล์ อมระปุระ อูเบียงสะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก พุกามแดนพระเจดีย์หมื่นองค์ พระเจดีย์ชเวสิกง อนันดาเจดีย์สัญญลักษณ์แห่งพุกาม สัพพัญญูเจดีย์ี่สูงที่สุด ทิโลมินโลเจดีย์ บูพยาเจดีย์ ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี นั่งรถม้าชมทุ่งทะเลเจดีย์ ชมพระอาทิตย์ตกดิน และทิวทัศน์พุกามเมืองแห่งทะเลเจดีย์ ณ จุดชมวิว ชั้น 5 แห่งเจดีย์ชเวสันดอร์ เยี่ยมชมและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ โรงงานทำเครื่องเขิน
: โปรแกรม B1 มัณฑะเลย์ - พุกาม 4 วัน : 2558-59 : 28-31 ส.ค./26-29 ก.ย. พิเศษ ! 18,900 บาท / ปิยะ 23-26 ต.ค./วันพ่อ 5-8 ธ.ค./รัฐธรรมนูญ 10-13 ธ.ค. ปีใหม่ 1–4 ม.ค./มาฆะ 20-23 ก.พ./7-10 เม.ย./14-17 เม.ย./5-8 พ.ค./วิสาขะ 20-23/25-28 มิ.ย. ราคา 20,900 บาท (B1 กรุ๊ปเหมา : ต.ค-พ.ค. ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว พิเศษ! 19,900 บาท/นอกฤดูกาลฯ มิ.ย.-ก.ย. 18,900 บาท)
: อัตราค่าบริการ ท่านละ 18,900.-/19,900.-/20,900.- บาท
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า โปรแกรม B2 มัณฑะเลย์–พุกาม ภายในบิน 3 วัน : ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
วัดกุโสดอ ที่ทาสังคายนาพระไตรปิฎกหินอ่อน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระตาหนักไม้สักทอง มัณฑะเลย์ฮิลล์ อมระปุระ อูเบียนสะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก พุกามแดนพระเจดีย์หมื่นองค์ พระเจดีย์ชเวสิกง อนันดาเจดีย์สัญญลักษณ์แห่งพุกาม สัพพัญญูเจดีย์สูงที่สุด ทิโลมินโลเจดีย์ บูพยาเจดีย์ ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี นั่งรถม้าชมทุ่งทะเลเจดีย์ ชมพระอาทิตย์ตกดินเหนือทะเลเจดีย์ ณ พระเจดีย์ชเวสันดอร์ ชมโรงงานทำเครื่องเขิน
โปรแกรม B2 มัณฑะเลย์-พุกาม 3 วัน : 2558-59 : เข้าพรรษา 29-31 ก.ค./วันแม่ 11-13 ส.ค. ราคา 22,900 บาท/29-31 ส.ค./25-27 ก.ย. ราคา 21,900 บาท ปิยะ 23-25 ต.ค./วันพ่อ 5-7 ธ.ค./11-13 ธ.ค./1–3 ม.ค./มาฆะ 20-22 ก.พ./8-10 เม.ย./7-9 พ.ค./วิสาขะ 20-22 พ.ค.(เหมา/จอยกรุ๊ป ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ต.ค.-พ.ค. 22,900 บาท/นอกฤดูกาลท่องเที่ยว มิ.ย.-ก.ย. 21,900 บาท)
อัตราค่าบริการ ท่านละ 21,900.-/22,900.- บาท
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
บริษัทธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด dhammahansatour 71/4 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ตั้งใกล้กับสถานที่สำคัญ คือ ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ กระทรวงวัฒนธรรม) โทร 02-8845683-6, มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677 แฟกซ์: 02-8845682 อีเมล: dhammahansa@yahoo.com เว็บไซต์ : www.dhammahansa.com
GR สอบถาม BTC บางกอกไทยเซ็นเตอร์ ไอ-อินเดียไทย วัดไทยโพธิวิหาร GR สอบถามไอ-อินเดีย กรมการท่องเที่ยว ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษา ศูนย์อินเดีย-ไทย ธรรมหรรษาทีวี ธรรมหรรษาทัวร์ GR สอบถาม DHT
Dhammahansa Tours & Travel Co., Ltd.
71/4 Borommaratchachonnani Road,
Bangkoknoi, Bangkok, 10700 Thailand.
TEL:(+66) 02-8845683-6, FAX: 02-8845682
Mobile/Line ID : 0819944790, 0614026277, 0994396677
E-mail: dhammahansa@hotmail.com E-mail: dhammahansa@yahoo.com
www.youtube.com/dhammahansa, www.dhammahansa.com, www.dhttv.com
บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
71/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ข้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
โทร : 02-8845683-6, แฟกซ์ : 02-8845682
มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677
อีเมล: dhammahansa@yahoo.com, เว็บไซต์ : www.dhammahansa.com, www.dhttv.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved