ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
เมนูหลัก
ประวัติบริษัท
ทะเบียน-ใบอนุญาต
แผนที่-ติดต่อสอบถาม
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
BTC บริษัทในเครือ
I-India สาขาพุทธคยา
ธรรมหรรษาทีวี TV
ธรรมหรรษาวิทยุ
ศูนย์ธรรมหรรษา DMC
ศูนย์อินเดีย-ไทย ITT
วัดไทยโพธิวิหาร WTB
กองทุนบุญกุศลนิธิฯ
สารคดีสู่แดนพุทธภูมิ
รายการ TV ช่อง 8
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์แสวงบุญ
ทัวร์สังเวชนียสถาน
ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล
ทัวร์อินเดีย-เปนาล
ทัวร์อินเดีย เนปาล พม่า
ทัวร์อินเดีย 2563-64
กฐินวัดไทยโพธิวิหาร
ปฏิบัติธรรม ณ ต้นโพธิ์
โครงการบวชใต้ต้นโพธิ์
สาธยายพระไตรปิฎก
สวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย
ทัวร์แคชเมียร์-หิมาลัย
ทัวร์อินเดียเที่ยวทั่วไป
เนปาล เที่ยวหิมาลัย
พม่า
ศรีลังกา
อินโดนีเซีย
ภูฏาน
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
กิจกรรมพิเศษ
งานสร้างวัดไทยโพธิวิหาร
งานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยฯ
กฐินวัดไทยโพธิวิหาร
กฐินอินเดียแดนพุทธภูมิ
โครงการศึกษาวิจัย คธว.
โครงการปฏิบัติธรรมต้นโพธิ์
พิธีสาธยายพระไตรปิฎก
สวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย
กองทุนพุทธธรรมคัมภีร์
หนังสืออนุสรณ์พุทธภูมิ
สร้างบุญบารมี
สังคมสงเคราะห์
คนดังไปอินเดีย
วัตถุมงคลวัดไทยโพธิวิหาร
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ สังเวชนียสถาน พุทธสถาน
ห้องสมุดพุทธภูมิศึกษา
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
อโยธยา
สะสาราม
พาราณสี
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นกุรุ (เดลี)
สาญจีสถูป
อชันตา-เอลโลร่า
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ต
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์เอเชีย
พม่า
เชียงตุง-เมืองลา
อินโดนีเซีย
เนปาล
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
สิงคโปร์
จีน
ญีปุ่น
เกาหลี
ภูฏาน
บรูไน
มัลดีฟ
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์เที่ยวทั่วโลก
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
อเมริกา
แคนนาดา
ออสเตรเลีย
อังกฤษ
สวิตเซอร์แลนด์
เยอรมัน
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ยุโรปอื่นๆ
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-2564, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatou
ทัวร์ไทยในประเทศ
ทัวร์ปิดทองฝังลูกนิมิต 9 วัด
ทัวร์เขาคิชฌกูฎ-เขาสุกิม
ทัวร์ล่องเรือ
ทัวร์ถวายเทียนพรรษา 9 วัด
ทัวร์ทำบุญไหว้พระ 9 วัด
ทัวร์กินเจ
ทัวร์บั้งไฟพญานาค
ทัวร์เที่ยวเหนือ
ทัวร์เที่ยวอีสาน
ทัวร์เที่ยวใต้
ทัวร์เที่ยวภาคกลาง
ธรรมหรรษาทัวร์
free counters
< 2023 - 02 >
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    


ประกาศ บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
เรื่อง การจัดตั้งกองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา
พ.ศ. 2552

---------------------

       ด้วยบริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด มีนโยบายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจการ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาบุคลากรทางด้านศาสนาเพื่อเป็นศาสนทายาทในการสืบต่ออายุพระ พระพุทธศาสนา มีรายการเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุและโทรศัทน์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 และมติที่ประชุคณะกรรมการผู้ริเริ่มก่อตั้ง กองทุนบุญกุศลธรรมหรรษา จึงประกาศจัดตั้ง “ กองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา ” ใช้อักษรย่อว่า “กธห.” โดยมีระเบียบวิธีการบริหารกิจการของกองทุนฯ ดังต่อไปนี้

       ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของกองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา คือ

           (1) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
           (2) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ และกิจกรรมอื่นๆเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของไทย
           (3) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านศาสนา เพื่อเป็นศาสนทายาทในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
           (4) เพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศล สังคมสงเคราะห์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อการ สาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

       ข้อ 2 กองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษานี้ดำเนินงานโดยคณะกรรมการกองทุนกุศลนิธิฯ มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการและดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนบุญกุศลนิธิฯ กำหนดนโยบายและดำเนิน การตามนโยบายนั้น ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่างๆ ของกองทุนกุศลนิธิฯ เสนอรายงานกิจการ รายงาน การเงินและบัญชีรายรับ-รายจ่ายต่างๆ ต่อบริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

       ข้อ 3 คณะกรรมการกองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา ประกอบด้วย

            (1) พระอาจารย์ธีระพงษ์ สุเมโธ (แซ่เล้า) ประธานกรรมการ
            (2) พระอาจารย์ปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ (คิดการ) รองประธานกรรมการ
            (3) นายนิติกานต์ ธรรมหรรษากุล กรรมการผู้จัดการ
            (4) นายคมสิทธิ์ พิศเพ็ง กรรมการเลขานุการ

/ ข้อ 4 ในการบริหาร...............
       ข้อ 4 ในการบริหารกิจการและดำเนินงานของกองทุนบุญกุศลนิธิฯ ให้เป็นอิสระจากบริษัทฯ ในรูปแบบของคณะกรรมการ ในการนี้ให้มีอำนาจออกกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือสั่งการ เพื่อดำเนินงานหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนบุญกุศลนิธิฯ ในการดำเนินกิจการต่างๆ ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเงินอุดหนุนให้เป็นรายปี

       ข้อ 5 ในการทำธุรกรรมทางด้านการเงินเกี่ยวกับธนาคาร ให้กรรมการกองทุนบุญกุศลนิธิฯ จำนวน 2 คน คือ พระอาจารย์ธีระพงษ์ สุเมโธ (แซ่เล้า) ประธานกรรมการ และนายนิติกานต์ ธรรมหรรษากุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากในนาม “ พระธีระพงษ์ สุเมโธ และ นายนิติกานต์ ธรรมหรรษากุล” และการสั่งจ่ายเงินหรือเบิกถอนเงินจากธนาคาร ให้กรรมการกองทุนบุญกุศลนิธิฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินหรือเบิกถอนเงินออกจากธนาคาร

       ข้อ 6 ประธานกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

            (1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนบุญกุศลนิธิฯ สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการ
            (2) เป็นผู้แทนของกองทุนบุญกุศลนิธิฯ ในกิจการทั่วไป ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนกุศลนิธิ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนบุญกุศลนิธิฯ กำหนด

       ข้อ 7 กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

            (1) เป็นผู้จัดการทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก ควบคุมดูแลรักษาการเงิน ทรัพย์สินของกองทุนบุญกุศลนิธิฯ ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
            (2) เป็นผู้จัดการบริหารงานต่างๆ ในสำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของกองทุนกุศลนิธิฯ

       ข้อ 8 กรรมการเลขานุการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

           (1) ควบคุมดูแลกิจการและดำเนินการประจำของกองทุนบุญกุศลนิธิฯ ติดต่อประสานงานทั่วไป
           (2) รักษาระเบียบข้อบังคับของกองทุนบุญกุศลนิธิฯ นัดประชุมกรรมการตามคำสั่งของประธาน กรรมการ และทำรายการการประชุมตลอดจนรายงานกิจการของกองทุนบุญกุศลนิธิฯ

       ข้อ 9 สำนักงานใหญ่ของกองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา (กธห.) ตั้งอยู่เลขที่ 197 อาคาร ศาลาการเปรียญ วัดปฐมบุตรอิศราราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.02-8860284-5 และสำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 71/4 อาคารธรรมหรรษาทัวร์ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 02-8845683-6

       ข้อ 10 ในวาระแรกทางบริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนในการจัดตั้งและบริหารจัดการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และจะให้การอุปถัมภ์กองทุนบุญกุศลนิธิฯ นี้ต่อไปจนกว่าจะล้มเลิกกิจการหรือมีมติเป็นอื่น

                        ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552


(นายนิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
ประธานกรรมการบริหาร – กรรมการผู้จัดการ


รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
และคณะกรรมการกองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา
ครั้งที่ 2/2552 : วันที่ 1 สิงหาคม 2552
ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด

---------------------------------
รายนามผู้มาประชุม
       1. นายนิติกานต์ ธรรมหรรษากุล กรรมการ บริษัท ธรรมหรรรษาทัวร์ฯ
       2. นายนาวิน จูบิดา กรรมการ บริษัท ธรรมหรรรษาทัวร์ฯ
       3. พระอาจารย์ธีระพงษ์ สุเมโธ (แซ่เล้า) ประธานกรรมการกองทุนบุญกุศลนิธิฯ
       4. พระอาจารย์ปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ (คิดการ) รองประธานกรรมการกองทุนบุญกุศลนิธิฯ
       5. นายคมสิทธิ์ พิศเพ็ง กรรมการเลขานุการกองทุนบุญกุศลนิธิฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
       พระอาจารย์ปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม
นายนิติกานต์ ธรรมหรรษากุล กรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

ระเบียบวาระที่ 1 การจัดตั้งกองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา (กธห.)
       พระอาจารย์ปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ ประธานกรรมการกองทุนบุญกุศลนิธิฯ ได้เสนอว่าทางบริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ฯ เป็นผู้อุปภัมภ์รายการ “ธรรมหรรษา” ทางสถานีวิทยุ พล.ม.2 AM.963 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-10.00 น. และ AM. 792 วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 23.00 – 01.00 น. ใช้งบประมาณค่าสถานี เดือนละ 50,000 บาท ได้จัดตั้งกองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษาขึ้นมีคณะกรรมการบริหาร เป็นองค์กรเถื่อนไม่มีกฎหมาย จึงควรจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ หรือหาสังกัดนิติบุคคลเป็นหน่วยงานรับรองมีที่มาที่ไปสามารถตรวจสอบได้ จึงเสนอให้กองทุนฯ มาอยู่ในสังกัดของบริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ฯ และมีระเบียบการบริหารงานที่ชัดเจน จึงได้นำเสนอร่างประกาศ บริษัทฯ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา พ.ศ. 2552 ให้ที่ประชุมพิจารณา
       ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ และให้บริษัทฯ ออกประกาศฯ รับรองการจัดตั้งกองทุนบุญกุศลนิธิฯ ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ของกองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา
        ประธานฯ เสนอว่า ควรจะเปิดบัญชีเงินฝากของกองทุนบุญกุศลนิธิฯ ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย สาขาปิ่นเกล้า ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า และ ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่นเกล้า โดยมีกรรมการกองบุญทุนกุศลนิธิฯ 2 คน คือ พระอาจารย์ธีระพงษ์ สุเมโธ (แซ่เล้า) ในฐานะประธานกรรมการ และนายนิติกานต์ ธรรมหรรษากุล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก ในนามของ “กองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา” และในการสั่งจ่ายเงินหรือเบิกถอนเงิน ให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินออกจากธนาคาร
       ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ และให้ดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรอรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 การเตรียมจัดตั้งมูลนิธิเพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
        ประธานฯ เสนอว่า ควรจะจดทะเบียนเป็น "มูลนิธิธรรมหรรษา" เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เป็นองค์กรการกุศล ไม่หวังผลกำไร เพื่อมีฐานะมั่นคงต่อไป ในเบื้องต้นให้ใช้กองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา (กธห.) เป็นกองทุนเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุ ในรายการ "ธรรมหรรษา" เพื่ออุปถัมภ์รายการให้คงอยู่ต่อไป หากมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบกองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ กธห. และตามวัตถุประสงค์ของผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ ในอนาคตข้างหน้ามีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งมูลนิธิให้เป็นองค์การกุศลต่อไป ในเบื้องต้นให้อยู่ในรูปแบบ "กองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา" ไปพลางก่อน เมื่อถึงเวลาเหมาะสมต่อไปในอนาคตจะได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ต่อไป เบื้องต้นให้จัดทำโครงการตั้งมูลนิธิธรรมหรรษาไว้ก่อน และมอบหมายให้ประธานฯ ไปดำเนินการจัดทำโครงการตั้งมูลนิธิฯ แล้วนำมาเสนอในที่ประชุมต่อไป
       ที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบให้จัดทำโครงการมูลนิธิฯ ไว้ก่อน เมื่อถึงเวลาสมควรและเหมาะสมให้นำเสนอที่ประชุมต่อไป

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)................................ ผู้จัดบันทึก/ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
1 สิงหาคม 2552


คลิกดูได้

คลิกดูได้ คลิกดูได้


บริษัทธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด dhammahansatour 71/4 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ตั้งใกล้กับสถานที่สำคัญ คือ ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ กระทรวงวัฒนธรรม) โทร 02-8845683-6, มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677 แฟกซ์: 02-8845682 อีเมล: dhammahansa@yahoo.com เว็บไซต์ : www.dhammahansa.com
GR สอบถาม BTC บางกอกไทยเซ็นเตอร์ ไอ-อินเดียไทย วัดไทยโพธิวิหาร GR สอบถามไอ-อินเดีย กรมการท่องเที่ยว ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษา ศูนย์อินเดีย-ไทย ธรรมหรรษาทีวี ธรรมหรรษาทัวร์ GR สอบถาม DHT
Dhammahansa Tours & Travel Co., Ltd.
71/4 Borommaratchachonnani Road,
Bangkoknoi, Bangkok, 10700 Thailand.
TEL:(+66) 02-8845683-6, FAX: 02-8845682
Mobile/Line ID : 0819944790, 0614026277, 0994396677
E-mail: dhammahansa@hotmail.com E-mail: dhammahansa@yahoo.com
www.youtube.com/dhammahansa, www.dhammahansa.com, www.dhttv.com
บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
71/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ข้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
โทร : 02-8845683-6, แฟกซ์ : 02-8845682
มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677
อีเมล: dhammahansa@yahoo.com, เว็บไซต์ : www.dhammahansa.com, www.dhttv.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved