ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
เมนูหลัก
ประวัติบริษัท
ทะเบียน-ใบอนุญาต
แผนที่-ติดต่อสอบถาม
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
BTC บริษัทในเครือ
I-India สาขาพุทธคยา
ธรรมหรรษาทีวี TV
ธรรมหรรษาวิทยุ
ศูนย์ธรรมหรรษา DMC
ศูนย์อินเดีย-ไทย ITT
วัดไทยโพธิวิหาร WTB
กองทุนบุญกุศลนิธิฯ
สารคดีสู่แดนพุทธภูมิ
รายการ TV ช่อง 8
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์แสวงบุญ
ทัวร์สังเวชนียสถาน
ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล
ทัวร์อินเดีย-เปนาล
ทัวร์อินเดีย เนปาล พม่า
ทัวร์อินเดีย 2563-64
กฐินวัดไทยโพธิวิหาร
ปฏิบัติธรรม ณ ต้นโพธิ์
โครงการบวชใต้ต้นโพธิ์
สาธยายพระไตรปิฎก
สวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย
ทัวร์แคชเมียร์-หิมาลัย
ทัวร์อินเดียเที่ยวทั่วไป
เนปาล เที่ยวหิมาลัย
พม่า
ศรีลังกา
อินโดนีเซีย
ภูฏาน
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
กิจกรรมพิเศษ
งานสร้างวัดไทยโพธิวิหาร
งานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยฯ
กฐินวัดไทยโพธิวิหาร
กฐินอินเดียแดนพุทธภูมิ
โครงการศึกษาวิจัย คธว.
โครงการปฏิบัติธรรมต้นโพธิ์
พิธีสาธยายพระไตรปิฎก
สวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย
กองทุนพุทธธรรมคัมภีร์
หนังสืออนุสรณ์พุทธภูมิ
สร้างบุญบารมี
สังคมสงเคราะห์
คนดังไปอินเดีย
วัตถุมงคลวัดไทยโพธิวิหาร
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ สังเวชนียสถาน พุทธสถาน
ห้องสมุดพุทธภูมิศึกษา
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
อโยธยา
สะสาราม
พาราณสี
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นกุรุ (เดลี)
สาญจีสถูป
อชันตา-เอลโลร่า
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ต
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์เอเชีย
พม่า
เชียงตุง-เมืองลา
อินโดนีเซีย
เนปาล
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
สิงคโปร์
จีน
ญีปุ่น
เกาหลี
ภูฏาน
บรูไน
มัลดีฟ
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์เที่ยวทั่วโลก
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
อเมริกา
แคนนาดา
ออสเตรเลีย
อังกฤษ
สวิตเซอร์แลนด์
เยอรมัน
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ยุโรปอื่นๆ
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-2564, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatou
ทัวร์ไทยในประเทศ
ทัวร์ปิดทองฝังลูกนิมิต 9 วัด
ทัวร์เขาคิชฌกูฎ-เขาสุกิม
ทัวร์ล่องเรือ
ทัวร์ถวายเทียนพรรษา 9 วัด
ทัวร์ทำบุญไหว้พระ 9 วัด
ทัวร์กินเจ
ทัวร์บั้งไฟพญานาค
ทัวร์เที่ยวเหนือ
ทัวร์เที่ยวอีสาน
ทัวร์เที่ยวใต้
ทัวร์เที่ยวภาคกลาง
ธรรมหรรษาทัวร์
free counters
< 2021 - 10 >
อาพฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
สวนลุมพินี สถานที่ประสูติ ประเทศเนปาล
พระอาจารย์อาทิตย์ – ดร.เบิร์ต – พระอาจารย์กตัญญู
ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา ตำบลสารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย หลวงพ่อธรรมหรรษา - พระอาจารย์ธีระพงษ์
ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษา – พระอาจารย์กตัญญู
สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน
พระอาจารย์มหาทิวา สุริยเมธี
ธรรมหรรษาวิทยุ
Dhammahansa Radio
คณะที่ปรึกษา

- พระครูอมรวชิรคุณ (พระอาจารย์ต้อย)
เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร เจ้าอาวาสวัดอมฤต
ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ. กำแพงเพชร
โทร. 086-8296226, 089-2478239

- พระอาจารย์มหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ (พระอารามหลวง)
ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600
โทร. 0994396677

- พระอาจารย์ชม้อย สุธมฺโม (หลวงพ่อธรรมหรรษา)
วัดท่าเกย ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย โทร. 089-7924804

คณะผู้ดำเนินรายการ

- พระอาจารย์มหาปิยะณัฐ (อาทิตย์) กิตฺติโสภโณ
วัดบางบัว ถนนพหลโยธิน 46
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
โทร. 082-3989246,

- พระครูวินัยธรประพนธ์ เตชวโร (พระอาจารย์อ้น/แผดพี่ )
พระครูสังฆรักษ์ประพันธ์ ถิรธมฺโม (พระอาจารย์อ้อน/แฝดน้อง)

วัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา
เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

คณะผู้จัดการและควบคุมรายการ
- ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษา)
ประธานบริหารในเครือ ธรรมหรรษาทัวร์
โทร. 02-8845683-6, 0819944790, 0614026277

- คมสิทธิ์ พิศเพ็ง /กรรมการเลขานุการ/คณะผู้ดำเนินรายการ
ผู้จัดการฝ่ายมัคคุเทศก์และบริการทัวร์ DHT.
โทร. 0866163451, 0869095895, 02-8845683-6

วันเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุ-ทีวี
- กองพลทหารม้าที่ 2 รอ. (พล.ม.2) AM. 960
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30-10.00 น.

- กรมการพลังงานทหาร (วพท.) AM. 792
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 22.00 – 24.00 น.

- สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ช่อง 8 จานดำ PSI ช่อง 276 และเคเบิ้ลทีวี ฯลฯ
รายการทีวี "ธรรมหรรษา" ช่อง 8 ทีวีพูดได้ www.thaitv8.com
ทุกวันอังคาร เวลา 19.00-20.00 น. (2557-2560/ยกเลิกรายการทีวีแล้วทั้งหมด)

จัดตั้งธรรมหรรษาทีวี ภาคประชาชนทางอินเตอร์เน็ต
ทางช่องยูทูป Dhammahansa Channel
*** www.dhttv.com ** ธรรมหรรษาทีวี

คลิกดูได้วัตถุประสงค์ของรายการธรรมหรรษา

1. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำธรรมะเข้าสู่จิตใจของประชาชนถึงบ้าน
2. เพื่อพัฒนาชีวิตของพุทธบริษัท โดยใช้พุทธธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
3. เพื่อบรรยายธรรมแบบธัมมัปปมาณิกาและโฆสัปปมาณิกา เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการเทศน์แหล่
4. เพื่อความรู้และเข้าใจในการปฎิบัติตามหลักศาสนาธรรมและศาสนพิธีต่างๆ อย่างถูกต้อง
5. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและปฎิบัติธรรม เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกในการจาริกแสวงบุญบำเพ็ญบารมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรม : สวดมนต์ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา พ.ศ. 2554
เสริมสร้างคุณธรรม นำพาพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่าคุณประโยชน์
ปลูกต้นกล้าคุณธรรม นำพาเด็กนักเรียน กทม. แสวงบุญสู่อินเดีย
โดย สำนักการศึกษา กทม. ร่วมกับธรรมหรรษาทัวร์ 2550-2551
ปลูกต้นกล้าคุณธรรม นำพาเด็กนักเรียน กทม. แสวงบุญสู่อินเดีย
โดย สำนักการศึกษา กทม. ร่วมกับธรรมหรรษาทัวร์ 2550-2551
ปลูกต้นกล้าคุณธรรม นำพาเด็กนักเรียน กทม. แสวงบุญสู่เนปาล
โดย สำนักการศึกษา กทม. ร่วมกับธรรมหรรษาทัวร์ 2550-2551
สำนักงานใหญ่ : มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร
พุทธคยา เมืองคยา รับพิหาร ประเทศอินเดีย
(0091) 7755883856, 9430057989
www.watthaibodhi.com, / www.dhttv.com
www.iindiathai.com / www.btc2555.com
E-mail : dhammahansa@hotmail.com / dhammahansa@gmail.com

ศูนย์อำนวยการอุปถัมภ์และประสานงานสร้างวัดไทยโพธิวิหาร กทม.
71/4 ชั้น 3 สำนังานธรรมหรรษาทัวร์
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร. 02-8845683-6, Fax 02-8845682
มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677
บริษัทธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด dhammahansatour 71/4 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ตั้งใกล้กับสถานที่สำคัญ คือ ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ กระทรวงวัฒนธรรม) โทร 02-8845683-6, มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677 แฟกซ์: 02-8845682 อีเมล: dhammahansa@yahoo.com เว็บไซต์ : www.dhammahansa.com
GR สอบถาม BTC บางกอกไทยเซ็นเตอร์ ไอ-อินเดียไทย วัดไทยโพธิวิหาร GR สอบถามไอ-อินเดีย กรมการท่องเที่ยว ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษา ศูนย์อินเดีย-ไทย ธรรมหรรษาทีวี ธรรมหรรษาทัวร์ GR สอบถาม DHT
Dhammahansa Tours & Travel Co., Ltd.
71/4 Borommaratchachonnani Road,
Bangkoknoi, Bangkok, 10700 Thailand.
TEL:(+66) 02-8845683-6, FAX: 02-8845682
Mobile/Line ID : 0819944790, 0614026277, 0994396677
E-mail: dhammahansa@hotmail.com E-mail: dhammahansa@yahoo.com
www.youtube.com/dhammahansa, www.dhammahansa.com, www.dhttv.com
บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
71/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ข้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
โทร : 02-8845683-6, แฟกซ์ : 02-8845682
มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677
อีเมล: dhammahansa@yahoo.com, เว็บไซต์ : www.dhammahansa.com, www.dhttv.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved