ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
เมนูหลัก
ประวัติบริษัท
ทะเบียน-ใบอนุญาต
แผนที่-ติดต่อสอบถาม
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
BTC บริษัทในเครือ
I-India สาขาพุทธคยา
ธรรมหรรษาทีวี TV
ธรรมหรรษาวิทยุ
ศูนย์ธรรมหรรษา DMC
ศูนย์อินเดีย-ไทย ITT
วัดไทยโพธิวิหาร WTB
กองทุนบุญกุศลนิธิฯ
สารคดีสู่แดนพุทธภูมิ
รายการ TV ช่อง 8
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์แสวงบุญ
ทัวร์สังเวชนียสถาน
ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล
ทัวร์อินเดีย-เปนาล
ทัวร์อินเดีย เนปาล พม่า
ทัวร์อินเดีย 2563-64
กฐินวัดไทยโพธิวิหาร
ปฏิบัติธรรม ณ ต้นโพธิ์
โครงการบวชใต้ต้นโพธิ์
สาธยายพระไตรปิฎก
สวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย
ทัวร์แคชเมียร์-หิมาลัย
ทัวร์อินเดียเที่ยวทั่วไป
เนปาล เที่ยวหิมาลัย
พม่า
ศรีลังกา
อินโดนีเซีย
ภูฏาน
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
กิจกรรมพิเศษ
งานสร้างวัดไทยโพธิวิหาร
งานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยฯ
กฐินวัดไทยโพธิวิหาร
กฐินอินเดียแดนพุทธภูมิ
โครงการศึกษาวิจัย คธว.
โครงการปฏิบัติธรรมต้นโพธิ์
พิธีสาธยายพระไตรปิฎก
สวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย
กองทุนพุทธธรรมคัมภีร์
หนังสืออนุสรณ์พุทธภูมิ
สร้างบุญบารมี
สังคมสงเคราะห์
คนดังไปอินเดีย
วัตถุมงคลวัดไทยโพธิวิหาร
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ สังเวชนียสถาน พุทธสถาน
ห้องสมุดพุทธภูมิศึกษา
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
อโยธยา
สะสาราม
พาราณสี
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นกุรุ (เดลี)
สาญจีสถูป
อชันตา-เอลโลร่า
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ต
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์เอเชีย
พม่า
เชียงตุง-เมืองลา
อินโดนีเซีย
เนปาล
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
สิงคโปร์
จีน
ญีปุ่น
เกาหลี
ภูฏาน
บรูไน
มัลดีฟ
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์เที่ยวทั่วโลก
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
อเมริกา
แคนนาดา
ออสเตรเลีย
อังกฤษ
สวิตเซอร์แลนด์
เยอรมัน
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ยุโรปอื่นๆ
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-2564, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatou
ทัวร์ไทยในประเทศ
ทัวร์ปิดทองฝังลูกนิมิต 9 วัด
ทัวร์เขาคิชฌกูฎ-เขาสุกิม
ทัวร์ล่องเรือ
ทัวร์ถวายเทียนพรรษา 9 วัด
ทัวร์ทำบุญไหว้พระ 9 วัด
ทัวร์กินเจ
ทัวร์บั้งไฟพญานาค
ทัวร์เที่ยวเหนือ
ทัวร์เที่ยวอีสาน
ทัวร์เที่ยวใต้
ทัวร์เที่ยวภาคกลาง
ธรรมหรรษาทัวร์
free counters
< 2023 - 02 >
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
ถ้ำอชันตา (Ajanta)แอลโลร่า(Ellora)       ถ้ำอชันตา (Ajanta)แอลโลร่า(Ellora)
ัฐมหาราษฏร์
รัฐมหาราษฏร์ แปลว่า รัฐใหญ่ มีมุมไบ หรือบอมเบย์ เป็น เมืองหลวง อยู่ทางทิศตะวันตกของอินเดีย ปัจจัย ๔ เครื่องอาศัยของบรรพชิต เรียกว่านิสัย มี ๔ อย่าง
๑. บิณฑบาต
๒. จีวร
๓. เสนาสนะ
๔. เภสัช
เสนาสนะคือที่อยู่อาศัย
ธุดงค์ ๑๓ ข้อ ธุดงค์ คือข้อปฏิบัติเพื่อฝึกฝนตนในการขัด เกลากิเกส หนึ่งในสิบสามข้อคือ การถืออยู่โคนไม้ (รุกขมูล) ส่วนเสนาสนะที่พระจะอยู่อาศัยได้ เป็นส่วนที่เรียกว่า อดิเรก คือส่วนพิเศษออกไป หรือส่วนที่เพิ่มเข้ามาได้แก่ วิหาโร คือที่อยู่ เช่นเวฬุวันมหาวิหาร อฑฺฒโยโค คือเรือนมุงครึ่งเดียว ปาสาโท คือเรือนที่มีหลายชั้น เช่นเคยได้ยินปราสาทชั้นที่ ๗ วัดบุพพาราม เรียกว่า มิคารมาตุปราสาท หมฺมิยํ คือ ปราสาทหรือเรือนชั้นที่มีหลังคาโล้น คุหา คือ ถ้ำ อาจจะเป็นอีกเหตุผลอีกหนึ่งก็ได้ ที่พระต้องขุดเจาะถ้ำ เพื่อเป็น ที่อยู่อาศัย การไปอยู่ในป่าปลีกวิเวกเพื่อการต้องหาความสงบ ถ้ำ อชันตา และเอลโลรา เป็นการขุดเจาะภูเขาทำ เป็นสังฆาราม มีโบสถ์ วิหาร อาคาร ที่ประชุม และพักอาศัย ที่ปรากฏเป็นถ้ำ โดย เฉพาะถ้ำ อชันตาได้ถูกทอดทิ้งรกร้างอยู่หลายร้อยปี (๗๐๐ ปี) พ.ศ.๒๔๙๔ รัฐบาลอินเดียได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้ ถ้ำ อชันตาและเอลโลราเป็นสถานที่สำ คัญ เป็นสถานที่รักษา และได้ ทำ การดูแลบูรณะเป็นอย่างดี

ถ้ำ อชันตา
อชันตา ตั้งชื่อเรียกตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง ตั้งอยู่ที่ เขาอินทิยาทรี ยาวโค้งคล้ายเกือกม้า มีแม่น้ำ วาโฆร่าไหลผ่าน บริเวณ แถบนี้เคยเกิดภูเขาไฟมาก่อน ถ้ำ อชันตา แบ่งเป็น ๒ ยุค คือ
พ.ศ. ๓๕๐ - ๕๕๐ เป็นยุคเถรวาท ต่อจากนั้นคือยุคมหายาน ในยุค จะไม่มีการแกะพระพุทธรูป จะมีแต่องค์สถูป ถ้ำ อชันตา ได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลก ที่มีความโดดเด่นทั้ง ทางสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม มีทั้งหมดจำ นวน ๓๐ ถ้ำ เริ่มราว พ.ศ. ๓๕๐ จนถึง พ.ศ. ๑๒๐๐ กษัตริย์ในราชวงศ์สัตตวาหนะได้ทำ การอุปถัมภ์ พ่อค้า คหบดี เจ้านายเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง เป็นผู้มีจิตศรัทธา อย่างแรงกล้า ได้ทำ การทำ อุปถัมภ์สนับสนุน ทุนการในสร้าง ในช่วงที่อังกฤษปกครองอินเดีย ได้มีทหารกลุ่มหนึ่งที่ประจำ การเมืองเชนไน ในมัทราส นำ โดย ร้อยเอกจอห์น สมิธ ได้เข้ามาล่า สัตว์ในป่า มีกวางตัวหนึ่งถูกได้วิ่งหลบหนี ทหารแกะรอยติดตามไป ได้พบกับสิ่งที่ประหลาดอัศจรรย์ นั่นคือ ถ้ำ อชันตา เป็นการพบโดย ความบังเอิญ ได้สำ รวจถ้ำ เกือบทั้งหมด ได้จารึกไว้ภายในถ้ำ ทุกวันนี้ ยังปรากฏอยู่ นำ เรื่องบอกต่อผู้ปกครองเมืองไฮเดอราบาด ชื่อนิชาม ทีแรกไม่เชื่อ ต่อมาได้ส่งคนสำ รวจ อชันตาเริ่มเป็นที่รู้จักสำ หรับทั่วไป ถ้ำ หมายเลข ๑ ภาพวาดพระโพธิสัตว์ปัทมปาณี แปลว่า มีดอกบัวในมือ เป็นภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ถ้ำ หมายเลข ๒๖ มีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน อชันตาอยู่ห่างจากเมืองออรังกาบัดไปทางเหนือ ราว ๑๐๐ กิโลเมตร (ระยะห่างระหว่างอชันตากับเอลโรลา)


ถ้ำ เอลโรลา
ถ้ำ เอลโลรา อยู่ใจกลางเทือกจรัญนที ทางตะวันตกของอินเดีย ห่างจากออรังคบาด ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีถ้ำ ๓ ศาสนาคือพุทธ ฮินดู เชน ถ้ำ ทางพระพุทธศาสนามี ๑๒ ถ้ำ ส่วนฮินดู มี ๑๗ ถ้ำ และเชนมี ๕ ถ้ำ รวมทั้งมี ๓๔ ถ้ำ
ถ้ำ พุทธ สร้างราว พ.ศ. ๑๐๙๓ - พ.ศ. ๑๒๙๓
ถ้ำ ฮินดู สร้างราว พ.ศ. ๑๑๐๐ - พ.ศ. ๑๓๐๐
ถ้ำ เชน สร้างราว พ.ศ. ๑๓๐๐ - พ.ศ. ๑๕๐๐
ส่วนถ้ำ ที่เอลโลรา เป็นถ้ำ ที่เปิดเผยในหมู่ชาวอินเดีย ศาสนา ฮินดูมีคนเข้าไปบูชาไม่ขาดสาย ประติมากรรม จิตรกรรม ที่ถ้ำ เอลโลรา จะประณีตกว่าอชันตา เพราะว่าสร้างในยุคหลัง วิทยาการทางเครื่อง มืออุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่า
บริษัทธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด dhammahansatour 71/4 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ตั้งใกล้กับสถานที่สำคัญ คือ ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ กระทรวงวัฒนธรรม) โทร 02-8845683-6, มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677 แฟกซ์: 02-8845682 อีเมล: dhammahansa@yahoo.com เว็บไซต์ : www.dhammahansa.com
GR สอบถาม BTC บางกอกไทยเซ็นเตอร์ ไอ-อินเดียไทย วัดไทยโพธิวิหาร GR สอบถามไอ-อินเดีย กรมการท่องเที่ยว ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษา ศูนย์อินเดีย-ไทย ธรรมหรรษาทีวี ธรรมหรรษาทัวร์ GR สอบถาม DHT
Dhammahansa Tours & Travel Co., Ltd.
71/4 Borommaratchachonnani Road,
Bangkoknoi, Bangkok, 10700 Thailand.
TEL:(+66) 02-8845683-6, FAX: 02-8845682
Mobile/Line ID : 0819944790, 0614026277, 0994396677
E-mail: dhammahansa@hotmail.com E-mail: dhammahansa@yahoo.com
www.youtube.com/dhammahansa, www.dhammahansa.com, www.dhttv.com
บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
71/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ข้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
โทร : 02-8845683-6, แฟกซ์ : 02-8845682
มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677
อีเมล: dhammahansa@yahoo.com, เว็บไซต์ : www.dhammahansa.com, www.dhttv.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved