ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2566-2567, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2566, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
บริษัทธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด dhammahansatour 71/4 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ตั้งใกล้กับสถานที่สำคัญ คือ ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ กระทรวงวัฒนธรรม) โทร 02-8845683-6, มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677 แฟกซ์: 02-8845682 อีเมล: dhammahansa@yahoo.com เว็บไซต์ : www.dhammahansa.com
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
เมนูหลัก
ประวัติบริษัท
ทะเบียน-ใบอนุญาต
แผนที่-ติดต่อสอบถาม
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย2566-67 , ทัวร์อินเดีย2566-2567, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2566, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
BTC บริษัทในเครือ
ศูนย์อินเดีย-ไทย ITT
สมาคมการศึกษาฯ และท่องเที่ยวไทย-อินเดีย
กองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา (ชมรม)
ธรรมหรรษาทีวี TV
ธรรมหรรษาวิทยุ
สารคดีสู่แดนพุทธภูมิ
รายการ TV ช่อง 8
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์แสวงบุญ
ทัวร์สังเวชนียสถาน
ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล
ทัวร์อินเดีย-เปนาล
โครงการบวชใต้ต้นโพธิ์
ทัวร์แคชเมียร์-หิมาลัย
ทัวร์อินเดียเที่ยวทั่วไป
เนปาล เที่ยวหิมาลัย
พม่า
ศรีลังกา
อินโดนีเซีย
ภูฏาน
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2566-2567, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2566, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
กิจกรรมพิเศษ
สร้างวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย
โครงการปฏิบัติธรรมต้นโพธิ์
พิธีสาธยายพระไตรปิฎก
สวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย
คนดังไปอินเดีย
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ สังเวชนียสถาน พุทธสถาน
ห้องสมุดพุทธภูมิศึกษา
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
อโยธยา
สะสาราม
พาราณสี
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นกุรุ (เดลี)
สาญจีสถูป
อชันตา-เอลโลร่า
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ต
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์เอเชีย
พม่า
เชียงตุง-เมืองลา
อินโดนีเซีย
เนปาล
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
สิงคโปร์
จีน
ญีปุ่น
เกาหลี
ภูฏาน
บรูไน
มัลดีฟ
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์เที่ยวทั่วโลก
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
อเมริกา
แคนนาดา
ออสเตรเลีย
อังกฤษ
สวิตเซอร์แลนด์
เยอรมัน
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ยุโรปอื่นๆ
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-2564, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatou
ทัวร์ไทยในประเทศ
ทัวร์ปิดทองฝังลูกนิมิต 9 วัด
ทัวร์เขาคิชฌกูฎ-เขาสุกิม
ทัวร์ล่องเรือ
ทัวร์ถวายเทียนพรรษา 9 วัด
ทัวร์ทำบุญไหว้พระ 9 วัด
ทัวร์กินเจ
ทัวร์บั้งไฟพญานาค
ทัวร์เที่ยวเหนือ
ทัวร์เที่ยวอีสาน
ทัวร์เที่ยวใต้
ทัวร์เที่ยวภาคกลาง
ธรรมหรรษาทัวร์
free counters
< 2024 - 07 >
อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ทัวร์แคชเมียร์, หิมาลัย, ศรีนาคาร์, กุลมาร์ก, โซนามาร์ก, บ้านเรือ, เลห์-ลาดักห์, ทัชมาฮาล, จัยปูร์
คลิกดูได้ คลิกดูได้

        ทัวร์อินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล, ทัวร์แสวงบุญแดนพุทธภูมิ, ทัวร์หิมาลัย แคชเมียร์ หัวหน้าทัวร์และวิทยากรบรรยาย โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์/ธรรมหรรษาทีวี) วิทยฐานะ ป.ธ.6, พธ.บ., M.A., Ph.D., : พุทธศาสตรบัณฑิต ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/อดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาคนดงขมิ้่นเคยเรียนที่อินเดียแดนพุทธภูมิ ในฐานะผู้บริหารงสูงสุดของทีมงาน "ไอ อินเดีย : I-India"
       ** ประธานบริหารบริษัทฯ ในเครือธรรมหรรษา (บจก. ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล (Dhammahansa Tours & Travel),
บางกอกไทย เซ็นเตอร์ (Bangkok Thai Center), ทีมงาน "ไอ-อินเดีย ธรรมหรรษาทัวร์ " พุทธคยา อินเดีย
       ** ผู้อำนวยการบริหาร - ผู้ดำเนินรายการวิทยุ-TV "ธรรมหรรษา" และ ธรรมหรรษาทีวี (Dhammahansa TV)
       **ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ธรรมหรรษา (Dhammahansa International Meditation Center)
       ** รองประธานอำนวยการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara) ในฐานะประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิวิหาร
       **ประธานมอำนวยการมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (India-Thai International Meditation Center Trust)

คลิกดูได้ คลิกดูได้
       ทัวร์อินเดีย-เนปาล H : สังเวชนียสถาน 4 ตำบล+ทัชมาฮาล+แคชเมียร์
       5-14 ธ.ค. / 21 ก.พ. - 2 มี.ค. / 27 มี.ค.- 5 เม.ย. (9 คืน / 10 วัน)
       ** ที่นั่ง..มีจำนวนจำกัด..จองก่อนได้ก่อน..(ยืนยันราคาโปรโมชั่น)
      ** จองทีหลังตั๋วโปรโมชั่นหมด ราคาเพิ่มตามเป็นจริงของตั๋วปัจจุบัน
       ** สมาชิกเก่า..แสดงเกียรติบัตร ลด ! 1,000.- บาท ** กรุ๊ปเหมา/ตัดกรุ๊ป/จอยกรุ๊ป/ราคาพิเศษ !
       เสริมพิเศษ ! เที่ยวต่อแคชเมียร์ ดินแดนใต้ขอบหิมาลัย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ในดินแดนภารตะ“มงกุฎเพชรแห่งอินเดีย” สัมผัสหิมาลัย วิถีชีวิตการนอนเรือบ้านแบบแคชเมียร์ ล่องเรือพาซิคารา ท่องทะเลสาบดาล ชมบ้านริมน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์สดชื่น แคชเมียร์เป็นดินแดนสวรรค์ของหนุ่มสาวคู่ฮันนี่มูน เปรียบเสมือน “สวรรค์บนแดนดิน ถิ่นหิมาลัย” สัมผัสหิมะธารน้ำแข็ง นั่งเลื่อน-นั่งม้า-นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมภูเขาหิมาลัย
       โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) +บินภายใน 3 รวมบิน 2 ครั้ง 47,999.- บาท
*** H ไปพุทธคยา-กลับเดลี **ดาวน์โหลด..คลิกที่รูป/คลิกที่นี่
วันเดินทาง : DMK-GAY/DEL-BKK H1 พักโรงแรม+วัด H2 พักโรงแรม จำนวน รับจองแล้ว เหลือรับได้ หมายเหตุ
5-14 ธ.ค. 47,999.-54,999.- 20 - -ครบ 4 ตำบล+ทัชมาฮาล+แคชเมียร์+ศรีนาการ์-กุลมาร์ก+โซามาร์ก
21 ก.พ. - 2 มี.ค. 47,999.-54,999.- 20 - -ครบ 4 ตำบล+ทัชมาฮาล+แคชเมียร์+ศรีนาการ์-กุลมาร์ก+โซามาร์ก
27 มี.ค.- 5 เม.ย. 47,999.-54,999.- 20 - -ครบ 4 ตำบล+ทัชมาฮาล+แคชเมียร์+ศรีนาการ์-กุลมาร์ก+โซามาร์ก
คลิกดูได้ ทัวร์แคชเมียร์, เที่ยวหิมาลัย, เที่ยวแคชเมียร์, สัมผัสหิมาลัย แคชเมียร์-เลห์ ลาดักห์ : ศรีนาคาร์-กูลมาร์ค-โซนามาร์ค-พาลฮาแกม-เลห์ ลาดักห์-พระราชวังเล์-ทะเลสาบพันกอง-หุบเขานูบร้า-วัดธิคเซย์-เจดีย์สันติภาพ
       ธรรมหรรษาทัวร์ และทีมงาน I-India โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) นำท่านเที่ยว แคชเมียร์ ดินแดนใต้ขอบหิมาลัย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ในดินแดนภารตะ “มงกุฎเพชรแห่งอินเดีย” สัมผัสวิถีชีวิตการนอนเรือบ้านแบบแคชเมียร์ ล่องเรือพายชิคารา ท่องทะเลสาบดาล ชมบ้านริมน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์สดชื่น แคชเมียร์เป็นดินแดนสวรรค์ของคู่ฮันนีมูน เปรียบเสมือน “สวรรค์บนแดนดิน ถิ่นหิมาลัย” กุลมาร์ก นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมภูเขาหิมาลัย นั่งเลื่อน-นั่งม้า-เล่นสกี, โซนามาร์ก นั่งม้าหรือนั่งรถเที่ยวชมและสัมผัสหิมะธารน้ำแข็ง เลียบแม่น้ำสินธู ชมสวนดอกทิวลิปที่กว้างใหญ่สวยงามระดับสองของโลก, หุบเขานูบร้า ถนนสูงที่สุดในโลก, พระราชวังเลห์, วัดธิคเซย์, ขี่อูฐ, ทะเลสาบพันกอง, เที่ยวทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก, พระราชวังอัคราฟอร์ต, วัดฮินดูอัสดาม, อินเดียเกต, ช้อปปิ้งตลาดจันปาร์ต
       แคชเมียร์ (Kashmir) : "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" แบ่งเป็นเขตใหญ่ รวม 3 เขต คือ แคชเมียร์ จัมมู และลาห์ ลาดักห์ ถ้ามา "แคชเมียร์ " ต้องไม่พลาดกับการไปสัมผัสเมือง ศรีนาการ์ (Srinagar) เป็นเมืองหลวงในฤดูร้อน "จัมมู" (Jammu) เป็นเมืองหลวงในฤดูหนาว ที่ล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าและที่ราบตามเชิงเขา มีระดับความสูงจากน้ำทะเล 3,000-6,000 เมตร ดังนั้นในหน้าร้อนจึงมีอากาศร้อนอบอ้าว แต่ในหน้าหนาวจะเป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับมาหลบความหนาวเย็นจากลาดักห์
       ส่วน "ลาดักห์" (Ladakh) : เป็นเมืองที่อยู่สูงสุดและใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ เพราะมีพื้นที่ครอบคลุม 1 ใน 3 ของพื้นที่ ทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วยหุบเขาและที่ราบสูง โดยมี "เลห์" (Leh) เป็นเมืองหลวงของลาดักห์ ซึ่งในลาดักด์ ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนชาวพุทธ นิกายมหายานที่ได้รับอิทธิพลมาจากทิเบต ดังนั้นสิ่งที่ได้พบเห็นในเมืองลาดักห์ คือ วัดพุทธ ในรูปแบบของมหายานสายทิเบต ลักษณะผู้คน และการแต่งกาย จึงพูดได้อย่างเต็มปากว่าที่นี่คือ "ทิเบตน้อย" สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ
       (1 : ศรีนาคาร์) Srinagar เมืองหลวงของรัฐจัมมู (Jammu) และแคชเมียร (Kashmir) เป็นเมืองหลวงในฤดูร้อน ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,730 เมตร เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็น " ดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ " ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะที่ประดิษฐ์จากไม้ รวมทั้งการได้ไปชมสวนดอกไม้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นั้นคือการตกแต่งสวนสวยด้วยงานศิลปะที่ผสมผสานจากหลายหลายรูปแบบ : สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ประกอบด้วย
คลิกดูได้
       (1.1 : สวนทิวลิป) Tulip Garden : สวนที่ได้ชื่อว่า "สวยงามอันดับสองของโลก" สวนทิวลิปรำลึกอินทิรา คานธี (Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) คือ สวนทิวลิปที่ได้รับการยอมรับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ณ ระดับความสูง 5,600 ฟุต โดยสวนแห่งนี้ มีพื้นที่ประมาณ 93.75 ไร่ ริมฝั่งทะเลสาบดาล (Dal Lake) สวนแห่งนี ก่อสร้างในช่วงประมาณ ปี ค.ศ.2006-2007 เพื่อให้เป็นแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวสำคัญของแคชเมียร์ ภายในสวนมีการปลูกต้นทิวลิป ประมาณ 1 ล้านต้น และยังมีดอกไม้ชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น ไฮยาซินธ์, นาร์ซิสซัส, แดฟโฟดิล, มัสคูเรีย และไอริส เป็นต้น ล้อมรอบด้วยภูเขา ดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขา " เทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จะมีขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี ทางรัฐบาลได้เปิดให้เข้าชมทั้งเดือน ดอกทิวลิปที่แคชเมียร์มีหลากหลายสายพันธุ์ ประมาณ 60 ชนิด ทางรัฐบาลท้องถิ่นจะการศึกษาพัฒนาและขยายพันธุ์ คิดค้นผสมพันธุ์ทิวลิปให้มีสีสันแตกต่างหลายหลากสี เป็นสวนทิวลิปที่กว้างใหญ่ สวยงามที่สุด
       (1.2 : สวนนิชาท) Nishat Garden : สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป (มีนาคม-เมษายน) และดอกไม้นานาชาติ ตามฤดูกาล ) มีการตกแต่งคล้ายๆกัน มีลานน าพุทอดยาวจนถึงพระที่นั่งชั นใน แต่ที่พิเศษกว่าคือสวนทั งหมด นั นสร้างขึ นบนลานที่ยกสูงขื้น หันหน้าสู่ทะเลสาบดาล เปิดให้ชมตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ดอกไม้จะสวนงามมีมากน้อยอย่างไร ขึ้นอยู่ที่ฤดูกาล
คลิกดูได้
       (1.3: ล่องเรือชิคารา ) Shikara สิคารา : เรือแท๊กซี่ เป็นเรือพาย (นั่งได้ 4-5 คน) ล่องทะเลสาบดาล ชมบ้านริมน้ำ สวนผักลอยน้ำ ชมนกนานาชนิด ท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิสดชื่อ มีทัศนีภาพอันสวยงามล้อมรอบเทือกเขาหิมาลัยมีหิมะปกคลุม ดินแดนโรแมนติก เป็นพาหนะหลักสำหรับผู้ที่พักบ้านเรือในทะเลสาบดาล ตลอดแนวริมฝั่งทะเลสาบที่ติดกับถนน Boulevard มีท่าจอดเรือข้ามฟากอยู่เป็นระยะๆ "ทะเลสาบดาล" เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ พื้นที่กว้างมากและยังมีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ ที่ชาวบ้านใช้ปลูกพืชผัก ผลไม้ได้อีก รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของแคชเมียร์
คลิกดูได้
       (1.4 : บ้านเรือ) House Boat เรือบ้าน หรือ โรงแรมเรือ : การนอนบนเรือบ้านแบชแคชเมียร์ กล่าวกันว่า “หากเดินทางมาแคชเมียร์แล้วไม่ได้พักโรงแรมเรือก็เปรียบเหมือนว่ายังไม่ถึงแคชเมียร์” การตกแต่งภายในเรือบ้านใช้ไม้สนซีดาร์แกะสลักลวดลายด้วยศิลปะแบบแคชเมียร์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ในอดีตชาวอังกฤษในยุคสมัยควีนส์วิคตอเรีย เข้ามาอาศัยดินแดนหิมาลัยแห่งนี้ ขออนุญาตพระราชามหากษัตริย์ราชวงศ์โมกุลผู้ครองแคว้นแคชเมียร์ เพื่อสร้างบ้านเรือน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้อังกฤษมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คนอังกฤษจึงหาทางออกด้วยการสร้างบ้านเรือลอยลำอยู่ในทะเลสาบแทน จึงสร้างบ้านเรือแทน จึงเป็นที่มาแห่งบ้านเรือ หรือโรงแรมเรือ เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสการนอนแบบบ้านเรือ
คลิกดูได้
       (2 : กุลมาร์ค) Gulmark กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ ทุ่งแห่งดอกไม้ (Meadow of Flowers) : เป็น ทุ่งขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร บนระดับความสูง 2,730 เมตร อยู่ห่างจากศรีนาการ์ประมาณ 56 กิโลเมตร มีดอกไม้ป่านานาพันธุ์ เป็นที่ตั้ง ของสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม ทำให้กลายเป็นสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก ในสมัยก่อนกุลมาร์คเป็นเมืองตากอากาศสำคัญของกษัตริย์ ยูซุฟ ชาห์ มีความหมายว่า “สถานที่ที่เต็มไปด้วยกุหลาบ” และสมัยที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ กุลมาร์คกลายเป็นเมืองตากอากาศ ยอดนิยมสำหรับฤดูร้อน และเป็นสถานที่เล่นสกีกันในฤดูหนาว ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามแบบพาโนรามาของทุ่งหญ้า ขนาดใหญ่ โดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาอาฟฟราวัต ที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ไฮไลท์ของการมาเที่ยวกุลมาร์ค คือ "นั่งกระเช้า Gondola Lift" ที่สูงและยาวที่สุดในเอเชีย ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ จนถึงยอดเขากุลมาร์ค (Gulmark Hill) ซึ่งมีความสูง 2,730 เมตร จากระดับน้ำทะเล ชมภูเขาหิมะ และป่าสนที่สวยงาม เปรียบเสมือนสวรรค์บนดิน (Paradise On Earth) แห่งแคชเมียร์ ในช่วงฤดูร้อนกุลมาร์คจะเต็มไปด้วยทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และป่าสน มีสวนดอกไม้สวยงามละลานตา กลุ่มคนที่เดินทางมาเล่นสกีจะเปลี่ยนเป็นตีกอล์ฟ ทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ ต้นสน ภูเขา ต้นไม้ นั่งเลื่อน (มีคนลากจูง) หรือนั่งม้า ชมภูเขาหิมาลัย เล่นสกีอฟาร์ต (Afarwat Hills)
คลิกดูได้
       (3 : โซนามาร์ค) Sonsmarg โซนามาร์ค แปลว่าตรงตัวว่า “ทุ่งหญ้าสีทอง” : อยู่ห่างจากเมืองศรีนาการ์ไปประมาณ 80 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเมืองศรีนาการ์และเมืองเลห์ (Leh) อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,740 เมตร ที่นี่จะมีป่าสนจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี ป่าวอลนัต ขนาดใหญ่ตลอดสองข้างทาง ยังมี “ธารน้ำแข็งกราเซีย” (Thajiwas Glacier) ที่เกิดจากการทับถมของหิมะมายาวนาน ละลายเป็นธารน้ำแข็งตามแนวเขา ที่นี่มีจุดบริการนักท่องเที่ยว ที่พักแรมมีทั้งโรงแรมและแค้มปิ้งแดนภูผาหิมาลัย สัมผัสหิมะที่ปกคลุมตลอดปี เต็มไปธารน้ำแข็ง เรียบลุ่มน้ำสินธู ดูคดเคี้ยวเลี้ยวลดไปตามภูเขา มีฉากภูเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ได้ชื่อว่าประตูสู่ลาดักห์ หรือภาษาท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาหิมาลัยที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี นิยมใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในเรื่องต่างๆ เพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่านจะพบกับวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจที่ไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวชนบทแคชเมียร์ ชมป่าวอลนัทที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง ชมความงามของ "ทุ่งหญ้าสีทอง (Meadow of gold) หรือ ทุ่งดอกมัสตาร์ด" และชมวิวที่ราบลุ่มที่มีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง คลิกดูได้ คลิกดูได้
       (4 : พาฮาลแกม) Pahalgam : เมืองพาฮาลแกม คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ ตัังอยู่ในหุบเขาอันสลับซับซ้อน อยู่สูงกว่า ระดับน้ำทะเล 2,130 เมตร ทิวทัศน์โอบล้อมด้วยเทือกเขาตระกูลหิมาลัย นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่อง ดินแดนแห่งนี เป็น สถานที่ที่สวยที่หนึ่งในโลก ในช่วงฤดูหนาวจะปกคลุมไปด้วยหิมะเกือบทุกพื นที่ อากาศหนาวเย็น สายน าสายย่อยๆ จะมาบรรจบ รวมกันกลายเป็นแม่น้ำ “ลิดดาร์” (Liddar) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ
       เมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) หรือ หุบเขาแกะ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,130 เมตร เดิมเคยเป็นหมู่บ้านของคน เลี้ยงแกะ ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมในการถ่ายทำละคร ภาพยนตร์อินเดียฟอร์มยักษ์หลายๆ เรื่อง เพราะความสวยงามทางธรรมชาติ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ลำธาร ภูเขาน้ำแข็ง และอากาศอันบริสุทธิ์สดชื่น จนได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดียเหนือ” ระหว่างทางท่าน จะได้ชมความงามตลอดสองข้างทาง อาทิ หมู่บ้านท้องถิ่นต่างๆ หมู่บ้านทำครกหิน ซึ่งเป็นกีฬายอดฮิตของชาวอินเดียการทำการ เพาะปลูก สวนแอปเปิ้ล และเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ชมแนวป่าสนยักษ์ ซึ่งเป็นป่าที่สมบูรณ์และสวยงามอีกแห่งในอินเดีย " หุบเขาแกะ หรือ หุบเขาเลี้ยงแกะ" เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นสนยักษ์ ป่าไม้เขี้ยวขจีที่สวยงาม ชมหุบเขาที่มีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ ขึ้ม้าแคระ (มีคนจูงนำพาเที่ยวชม) ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านชาวเขาพื้นเมือง
คลิกดูได้
       (5 : เลห์-ลาดักห์) Leh-Ladakh เลห์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นลาดักห์ : อยู่ในรัฐจัมมูและแคชเมียร์ ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย เป็นเมืองเล็กๆที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาหิมาลัย เรียกกันว่า " ทิเบตน้อย (Little Tibet)" เพราะวัฒนธรรมส่วนใหญ่มาจากทิเบตนั่นเอง! ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา สาเหตุที่เรียกทิเบตน้อยเพราะว่าที่นี่มีส่วนผสมของ วัฒนธรรมทิเบต อีกทั้งมีเชื้อชาติที่หลากหลาย ทั้งทิเบต แขกอินเดีย แขกขาวแบบปากีสถาน บางคนหน้าออกไปทางจีน เลห์ อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 12,000 ฟุต (3,000-6,000 เมตร จากตัวเมืองไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว)
       ลาดักห์ (Ladakh) ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศอินเดีย ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับฑิเบต อยู่ห่างจากเมืองนิวเดลี (New Delhi) เป็นระยะทาง 615 กิโลเมตร ภายใต้การปกครองของรัฐจัมมูและแคชเมียร์ (Jammu & Kashmir) ซึ่งประกอบด้วย 3 แคว้นคือ แคว้นจัมมู แคว้นแคชเมียร์ และ แคว้นลาดักห์ โดยมี เลห์ (Leh) เป็นเมืองหลวงของลาดักห์ มีภูมิประเทศที่ถือว่าตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่สุดของอินเดีย โอบล้อมด้วยเทือกเขาทั้งสามด้าน คือ ทางด้านเหนือติดกับเทือกเขาคุนลุน (Kunlun) ทางด้านตะวันตกติดกับเทือกเขาคาราโครัม (Karakoram Range) และทางด้านทิศใต้ ติดกับเทือกเขาหิมาลัย (Himalaya)
       ลาดักห์ (Ladakh) ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม กล่าวได้ว่านี่คือ สุดเขตแดนตะวันตกเฉียงใต้ของเทือกเขาหิมาลัย เต็มไปด้วยภูเขาหิมะ สูง 7,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ขึ้นไปโอบล้อมเลห์ (Leh) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นแคชเมียร์และจัมมู ดาลักห์ เคยเป็นหนึ่งในอาณาจักรใหญ่ที่สุดที่เคยรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นชุมทางการค้าขายของ 1 ใน 3 เส้นทางสำคัญแห่งหิมาลัยโบราณ อันได้แก่ เส้นทางสายแพรไหม เส้นทางเกลือ และ เส้นทางเครื่องเทศ โดยลาลักห์ทำหน้าที่เป็นชุมทางค้าขายสำคัญของพ่อค้าชาววาณิชที่เดินทางมาพบปะแลกเปลี่ยนซื้อขายกันบนเส้นทางแพรไหมทางบกเชื่อมต่อกับเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก ตะวันออกกลาง และยุโรปเข้าด้วยกัน ลาดักห์ จึงไม่ต่างกับเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่ไม่เหมือนใคร
       เมืองลาดักห์ ประกอบด้วยหุบเขาใหญ่ 5 หุบเขา คือ หุบเขาสินธุ (Indus Valley) หุบเขานูบร้า (Nubra Valley) หุบเขาชูมัทถัง (Chumathang Valley) หุบเขาซูรู (Suru Valley) และ หุบเขาซันสการ์ (Zanskar Valley) โดยมีหุบเขาสินธุเป็นหุบเขาที่สำคัญเพราะเป็นที่ตั้งของ เลห์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแค้วนลาดักห์ แต่เดิมลาดักห์เป็นอาณาใหญ่ ครองอาณาเขตกว้างขวาง ทิศเหนือ ครอบคลุมไปถึงหุบเขาลุ่มน้ำสินธุ แคว้นบัลติสสถาน (ปัจจุบันคือเมือง สการ์ดุ ประเทศปากีสถาน) ทางด้านตะวันตกครอบคลุมไปถึงหุบเขาแคชเมียร์และจัมมู ทางด้านทิศใต้จนถึงทิศตะวันออกครอบคลุมหุบเขาซันสการ์ หุบเขาลาฮุลและสปิติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในรัฐหิมาจัลประเทศ และทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของจีน
       (5.1) พระราชวังเลห์ (Leh Palace) : เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางเมืองเลห์ ขนาดความสูง 9 ชั้นถูกสร้างในปี ค.ศ.1630 มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมใกล้เคียง กับพระราชวังโปตาลาในทิเบตคือมีผนังเอียงเข้าหากันทุกด้าน พระราชวังฤดูร้อน อายุกว่า 500 ปี ที่นี่ในฤดูหนาวจะหนาวมาก หิมะตก อุณหภูมิติดลบ พอถึงหน้าร้อน อากาศจะเย็นสบาย แต่สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ช่วง มิถุนายน – กรกฏาคม
       (5.2) ทะเลสาบ พันกอง (Pangong Lake) : • ทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) : หรือทะเลสาบแปงกอง เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก คือมีความสูงถึง 4320 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทะเลสาบพันกอง หรือ ที่ชาวทิเบตเรียกในภาษาท้องถิ่นว่า แปงกองโซ (Pangong Tso) คำว่า Tso ในภาษาทิเบตหมายถึง ทะเลสาบ โดยคำว่า แปง หมายถึง สูง และคำว่า กอง หมายถึง น้ำ แปงกอง จึงหมายถึง ผืนน้ำที่อยู่บนดินแดนที่สูงสุดของหลังคาโลก อยู่ห่างจากเมืองเลห์ ประมาณ 150 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก น้ำในทะเลสาบจะมีสีน้ำเงินเข้ม แต่ถ้าอยากเห็นบรรยากาศที่แตกต่างไป คือการมาเยือนทะเลสาบในตอนเช้า จะเห็นน้ำที่เป็นสีฟ้าอ่อน ในฤดูหนาวทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง เป็นทะเลสาบใหญ่ขนาด 700 ตร.กม. พาดผ่านอินเดียและจีน มีความสูง 4,320 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถือเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนพื้นที่ต่อเนื่องสู่ที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ ยอดเขาจะมีหิมะปกคลุมตลอดเกือบทั้งปี หากฤดูร้อนน้ำแข็งละลายไหล ไหลมาเติมเต็มทะเลสาบ กลายเป็นสีมรกต
       (5.3) หุบเขานูบร้าวัลเลย์ (Nubra Valley) : นูบรา หมายถึงหุบเขาแห่งดอกไม้ เป็นแหล่งปลูก Apricot และผลไม้หลากหลายของลาดัก เป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด อยู่ห่างจากเลห์ไปทางเหนือ 125 km โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาคาราโครัม (Karakoram Range) ซึ่งเทือกเขาคาราโครัมนี้ เป็นเขตแดนตามธรรมชาติกั้นอินเดียกับปากีสถาน และก่อนหน้าปี ค.ศ. 1994 ทางการอินเดียไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในหุบเขานี้เลย ซึ่งการเดินทางไปนูบร้าวัลเลย์ (Nubra Valley) ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ระหว่างทางให้ท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ "เทือกเขาคาราโครัม และ เทือกเขาหิมาลัย" ที่โอบล้อมเมืองลาดักห์ ไปตามถนนเส้นทางรถยนต์ ได้ชื่อว่าเป็น "ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass " สูง 5,602 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตรงนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาคาราโครัมในประเทศปากีสถานได้
       (5.4) เจดีย์แห่งสันติภาพ (Pangong Lake) : : หรือ สานติ โชว์เตน (Shanti Chorten) ตั้งอยู่ในย่านจังสปา (Changspa Area) ห่างจากใจกลางเมืองเลห์ออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำสไตล์ทิเบต มีฐานกลมวนรอบสองชั้น ส่วนยอดเป็นสีทอง องค์เจดีย์เป็นสีขาว ซึ่งสีขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ เจดีย์แห่งสันติภาพ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1985 โดย องค์กรพุทธศาสนาแห่งญี่ปุ่น (The Japanese for world Peace) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ผู้คนทั้งโลกร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์สันติภาพ และเพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ 2,500 ปีแห่งศาสนาพุทธ โดยองค์ดาไลลามะ ได้เสด็จมาเป็นประธานเปิดพระเจดีย์ด้วยพระองค์เอง ซึ่งองค์กรพุทธศาสนาแห่งญี่ปุ่นที่สร้างเจดีย์นี้ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1917 โดยพระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นชื่อ นิชิดัทสุ ฟูจิอิ (Nichidatsu Fujii) เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาและสันติภาพให้เฟื่องฟู โดยองค์กรนี้ได้สร้างเจดีย์แห่งสันติภาพ (Peace Pagoda หรือ Peace Stupa) ไว้ทั่วโลกในลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งในอินเดีย เนปาล ออสเตรเลีย อังกฤษ อิตาลี โปแลนด์ เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยเจดีย์สันติภาพแห่งแรกตั้งอยู่ที่ เมืองฮิโรชิม่า และ นางาซากิ เมืองที่ถูกระเบิดนิวเคลียร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นเอง
       (5.5) วัดธิคเซย์ (Thiksey Gompa) : วัดลามะนิกายหมวกเหลือง (โปตาลาน้อยแห่งลาดักห์) วัดธิคเซย์ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเลห์ไปทางทิศใต้ประมาณ 17 กิโลเมตร สถาปนาครั้งแรกในช่วงต้นศตวรรษที่ 14 โดยท่าน เซรัป ซังโป (Sherab Zangpo) แห่งสต๊อคในหุบเขาซันสการ์ (Stod of Zanskar Valley) ต่อมาในปี ค.ศ. 1430 ท่าน ปัลเลน เซรัป (Pandal Sherab) หลานของท่านเซรัป ซังโป จึงได้ทำการก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นใหม่ ฝั่งเหนือของแม่น้ำสินธุ เป็นพระอารามใหญ่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขากลางทุ่งราบ ฉาบด้วยสีแดงและขาวเรียงรายลดหลั่นตามเนินเขานับร้อยหลัง มีกุฏิรายล้อมอยู่รอบอารามหลักสูง 12 ชั้น รูปทรงของวัดมีความคล้ายคลึงกับ พระราชวังโปตาลา (Potala Palace) จนได้รับฉายาว่า Mini Potala
       วัดธิคเซย์ เป็นวัดของพระลามะ นิกายหมวกเหลือง หรือ เกลุกปะ (Gelukpa) ซึ่งดาไลลามะองค์ปัจจุบันได้นับถือนิกายนี้เช่นกัน นิกายหมวกเหลือง ถือกำเนิดในทิเบตขึ้นเมื่อราวศตวรรษที่ 14 โดยท่าน ชงคาปะ (Tsongkhapa) พระลามะนักปฏิรูปที่นำหลักพระธรรมวินัย รวมถึงข้อบัญญัติของนิกายหมวกแดง นิงมาปา (Nyingmapa) และนิกายยกดัม ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มาชำระปรับปรุงใหม่ คำว่า เกลุก แปลว่า ความดีที่เป็นกุศล จุดเด่นของนิกายหมวกเหลือง คือ พระลามะจะเน้นความเคร่งครัดในธรรมวินัย วัตรปฏิบัติ พระสูตร ที่เป็นวิชาการ รวมถึงการวิเคราะห์ธรรมะโดยวิธีตรรกวิภาษ (คือวิธีการโต้ตอบธรรมะอันมีมาจากต้นฉบับเดิมโดยอิงเหตุผลเป็นหลัก) ในปี ค.ศ. 1546 เมื่อ อัลไตข่าน (Altyn Khan) แห่งมองโกล ได้พบกับท่าน โซนัม เกียตโซ (Sonam Gyatso) ซึ่งเป็นประมุขของนิกายหมวกเหลืองแห่งทิเบต และได้เกิดความเลื่อมใสแรงกล้าเนื่องจากเชื่อว่าลามะท่านนี้เคยเป็นอาจารย์ของท่านเมื่อชาติที่แล้ว อัลไตข่านจึงถวายตำแหน่ง ทะเล (ตามการออกเสียงของมองโกล) หรือ ดาไล (Dalai) ตามการออกเสียงในภาษาทิเบต ให้แก่ลามะสูงสุดของนิกายหมวกเหลือง โดยคำคำนี้ในภาษามองโกลหมายถึง ทะเล หรือ ความกว้างใหญ่ ตำแหน่งดาไลลามะในปัจจุบันจึงสื่อความหมายถึง ผู้มีปัญญาไพศาลประดุจทะเล หรือ The Ocean of Wisom นิกายหมวกเหลืองจึงรุ่งเรืองด้วยการสนับสนุนจากมองโกลนับแต่นั้นมา
       (6 : นิวเดลี ) Delhi เที่ยวชมเมืองหลวงของอินเดีย อินเดียเกต สนามหลวงอินเดีย ประตูชัย อนุสรณ์สถานวีรชนคนกล้าของอินเดีย จิตกาธาน ที่เผ้าศพมหาตมะ คานธี วัดฮินดูอัสดาร์ม วัดศาสนาพราหมณ์ที่สวยงาม ยิ่งใหญ่อลังการ สร้างโดย ท่านสวามี มหาราช
คลิกดูได้
       (7 : อัครา ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ต ) : เที่ยวชม ชม “ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL)” สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สุสานตำนานรักบันลือโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ซึ่งพระเจ้าชาจาฮาล รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์โมกุล สร้างให้พระนางมุมตัส อัครมเหสี เป็นสิ่งแทนความรักอันยิ่งใหญ่อลังการระดับโลก ใช้เวลาก่อสร้าง 22 ปี คือ เริ่มสร้างปี พ.ศ. 2174 สร้างเสร็จ พ.ศ. 2196 รวมมูลค่าก่อสร้าง 40 ล้านรูปี สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวอมชมพู "พระราชวังอัคราฟอร์ต (AGRA FORT)" มีป้อมปราการสูง 20 กว่าเมตร 3 ชั้น คือ ด่านจระเข้ ด่านช้าง ด่านมนุษย์ แต่เดิมสร้างมาหลายยุคสมัย ต่อมาสร้างเพิ่มเติมโดย พระเจ้าอักบาร์มหาราช ปี ค.ศ.1565 (พ.ศ.2108) และสร้างต่อเติมจนมาถึงสมัยพระเจ้าชาจาฮาล ผู้สร้างทัชมาฮาล
*** HL ดาวน์โหลด..คลิกที่รูป/คลิกที่นี่
วันเดินทาง : BKK-GAY/BEL-BKK โปรโมชั่น ราคาปกติ จำนวน รับจองแล้ว เหลือรับได้ หมายเหตุ
25 เม.ย.- 4 พ.ค. 63 49,900.-54,900.- 32 - - พิเศษ ! โปรโมชั่น
13-21 พ.ค. 63 49,900.- 54,900.- 20 - - หิมาลัยครบสูตร-แคชเมียร์-เลห์-ลาดักห์-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ต-เดลี
13-21 ก.ค. 63 49,900.- 54,900.- 20 - - หิมาลัยครบสูตร-แคชเมียร์-เลห์-ลาดักห์-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ต-เดลี
คลิกดูได้ ทัวร์แคชเมียร์, เที่ยวแคชเมียร์, เที่ยวหิมาลัย : ศรีนาคาร์ - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค - พาฮาลแกม - ทัชมาล+อัคราฟอร์ต - นิวเดลี BKK-DEL-SXR-BKK โดยสายการบิน Spice Jet (SG) บินภายในจากเดลลี-ศรีนาคาร์-เดลลี รวม 4 คืน / 5 วัน
       ธรรมหรรษาทัวร์ และทีมงาน I-India โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) นำท่านเที่ยว แคชเมียร์ ดินแดนใต้ขอบหิมาลัย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ในดินแดนภารตะ “มงกุฎเพชรแห่งอินเดีย” สัมผัสวิถีชีวิตการนอนเรือบ้านแบบแคชเมียร์ ล่องเรือพายชิคารา ท่องทะเลสาบดาล ชมบ้านริมน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์สดชื่น แคชเมียร์เป็นดินแดนสวรรค์ของคู่ฮันนีมูน เปรียบเสมือน “สวรรค์บนแดนดิน ถิ่นหิมาลัย” กุลมาร์ก นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมภูเขาหิมาลัย นั่งเลื่อน-นั่งม้า-เล่นสกี, โซนามาร์ก นั่งม้าหรือนั่งรถเที่ยวชมและสัมผัสหิมะธารน้ำแข็ง เลียบแม่น้ำสินธู ชมสวนดอกทิวลิปที่กว้างใหญ่สวยงามระดับสองของโลก, เที่ยวทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก, พระราชวังอัคราฟอร์ต, วัดฮินดูอัสดาม, อินเดียเกต, ช้อปปิ้งตลาดจันปาร์ต
       เสริมพิเศษ ! เที่ยวต่อทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก พระราชวังอัคราฟอร์ต นิวเดลี เมืองหลวง อินเดียเกต วัดฮินดูอัสดาร์ม มหาวิหารของศาสนาฮินดูนิกายใหม่ ที่วิจิตรยิ่งใหญ๋อลังการงดงามที่สุดในโลกของวัดฮินดู ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดจันปาร์ต คลิกดูได้
       ** เทศกาลดอกทิวลิป สวยอันดับ 2 ของโลก เดือนเมษายน น่าเที่ยวมากที่สุดและอากาศดีที่สุด
       ** ที่นั่ง..มีจำนวนจำกัด..จองก่อนได้ก่อน..(ยืนยันราคาโปรโมชั่น)
      ** จองทีหลังตั๋วโปรโมชั่นหมด ราคาเพิ่มตามเป็นจริงของตั๋วปัจจุบัน
วันเดินทาง : BKK-DEL-BKK D แคชเมียร์ DD แคชเมียร์
+ทัชมาฮาล
หน้าร้าน/กรุ๊ปเหมา จำนวน รับจองแล้ว เหลือรับได้ หมายเหตุ
4-8 เม.ย. 63 29,900.-บาท 32,900.-บาท หน้าร้าน ดร.เบิร์ต 20 - - ช่วงเทศกาลดอกทิวลิป สวยอันดับ 2 ของโลก
สงกรานต์ 11-15 เม.ย. 63 31,900.-บาท 34,900.-บาท หน้าร้าน ดร.เบิร์ต 20 - - เมษายน มีดอกทิวลิป สวยอันดับ 2 ของโลก
18-22 เม.ย. 63 29,900.-บาท 32,900.-บาท หน้าร้าน ดร.เบิร์ต 20 - -
25-29 เม.ย. 63 29,900.-บาท 32,900.-บาท หน้าร้าน ดร.เบิร์ต 20 - -
GR สอบถาม BTC บางกอกไทยเซ็นเตอร์ ไอ-อินเดียไทย วัดไทยโพธิวิหาร GR สอบถามไอ-อินเดีย กรมการท่องเที่ยว ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษา ศูนย์อินเดีย-ไทย ธรรมหรรษาทีวี ธรรมหรรษาทัวร์ GR สอบถาม DHT
Dhammahansa Tours & Travel Co., Ltd.
71/4 Borommaratchachonnani Road,
Bangkoknoi, Bangkok, 10700 Thailand.
TEL:(+66) 02-8845683-6, FAX: 02-8845682
Mobile/Line ID : 0819944790, 0614026277, 0994396677
E-mail: dhammahansa@hotmail.com E-mail: dhammahansa@yahoo.com
www.youtube.com/dhammahansa, www.dhammahansa.com, www.dhttv.com
บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
71/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ข้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
โทร : 02-8845683-6, แฟกซ์ : 02-8845682
มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677
อีเมล: dhammahansa@yahoo.com, เว็บไซต์ : www.dhammahansa.com, www.dhttv.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved