ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
เมนูหลัก
ประวัติบริษัท
ทะเบียน-ใบอนุญาต
แผนที่-ติดต่อสอบถาม
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย2566-67 , ทัวร์อินเดีย2566-2567, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2566, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
BTC บริษัทในเครือ
ศูนย์อินเดีย-ไทย ITT
สมาคมการศึกษาฯ และท่องเที่ยวไทย-อินเดีย
กองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา (ชมรม)
ธรรมหรรษาทีวี TV
ธรรมหรรษาวิทยุ
สารคดีสู่แดนพุทธภูมิ
รายการ TV ช่อง 8
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์แสวงบุญ
ทัวร์สังเวชนียสถาน
ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล
ทัวร์อินเดีย-เปนาล
โครงการบวชใต้ต้นโพธิ์
ทัวร์แคชเมียร์-หิมาลัย
ทัวร์อินเดียเที่ยวทั่วไป
เนปาล เที่ยวหิมาลัย
พม่า
ศรีลังกา
อินโดนีเซีย
ภูฏาน
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2566-2567, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2566, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
กิจกรรมพิเศษ
สร้างวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย
โครงการปฏิบัติธรรมต้นโพธิ์
พิธีสาธยายพระไตรปิฎก
สวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย
คนดังไปอินเดีย
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ สังเวชนียสถาน พุทธสถาน
ห้องสมุดพุทธภูมิศึกษา
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
อโยธยา
สะสาราม
พาราณสี
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นกุรุ (เดลี)
สาญจีสถูป
อชันตา-เอลโลร่า
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ต
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์เอเชีย
พม่า
เชียงตุง-เมืองลา
อินโดนีเซีย
เนปาล
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
สิงคโปร์
จีน
ญีปุ่น
เกาหลี
ภูฏาน
บรูไน
มัลดีฟ
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์เที่ยวทั่วโลก
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
อเมริกา
แคนนาดา
ออสเตรเลีย
อังกฤษ
สวิตเซอร์แลนด์
เยอรมัน
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ยุโรปอื่นๆ
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-2564, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatou
ทัวร์ไทยในประเทศ
ทัวร์ปิดทองฝังลูกนิมิต 9 วัด
ทัวร์เขาคิชฌกูฎ-เขาสุกิม
ทัวร์ล่องเรือ
ทัวร์ถวายเทียนพรรษา 9 วัด
ทัวร์ทำบุญไหว้พระ 9 วัด
ทัวร์กินเจ
ทัวร์บั้งไฟพญานาค
ทัวร์เที่ยวเหนือ
ทัวร์เที่ยวอีสาน
ทัวร์เที่ยวใต้
ทัวร์เที่ยวภาคกลาง
ธรรมหรรษาทัวร์
free counters
< 2024 - 07 >
อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
"สารคดี..สู่แดนพุทธภูมิ : สังเวชนีสถาน 4 ตำบล"
โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษา)


ทัวร์อินเดีย-เนปาล รายการทีวี "ธรรมหรรษา" ทางช่อง 8 ทีวีพูดได้ โดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์ และทีมงาน I-India เสนอสารคดี..สู่แดนพุทธภูมิ
" ลุมพินี " ชาตสถาน อันเป็นสถานที่ประสูติ ของเจ้าชายสิทธัตถะ พระมหาบุรุษโพธิสัตว์ ต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในเขตแดน
ประเทศเนปาล ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ และเมืองเทวทหะ แคว้นโกลิยะ ชมพูทวีป ในครั้งพุทธกาล ตอนที่ 1


ทัวร์อินเดีย-เนปาล : รายการทีวี "ธรรมหรรษา" ทางช่อง 8 ทีวีพูดได้ โดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์ และทีมงาน I-India เสนอสารคดี..สู่แดนพุทธภูมิ
" ต้นพระศรีมหาโพธิ์ " พระพุทธเมตตา พระประธานภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา อันเป็นสถานที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า
เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันวิสาขบูชา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า และพระธรรม ซึ่งพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
ณ สถานที่แห่งนี้ อันเป็นจุุดศูนย์กลางของโลกหรือสะดึอของแผ่นดิน (ปฐวินาภี : ปฐวิ=แผ่นดิน+นาภี=สะดือ) ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นสะดือของโลก
เป็นสถานที่สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ในภัทรกัปป์นี้ มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ คือ 1.กกุสันโธ พระกกุสันธพุทธเจ้า,
2.โกนาคมโน พระโกนาคมพุทธเจ้า, 3.กัสสโป พระกัสสปพุทธเจ้า, 4.โคตโม พระโคตมพุทธเจ้า, และ 5.ศรีอริยเมตติโย พระศรีอริยเมตตรัยพุทธเจ้า ตอนที่ 1


ทัวร์อินเดีย-เนปาล : รายการทีวี "ธรรมหรรษา" ทางช่อง 8 ทีวีพูดได้ โดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์ และทีมงาน I-India เสนอสารคดี..แดนพุทธภูมิ
" ต้นพระศรีมหาโพธิ์ " สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในตำบลพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย แคว้นมคธ ชมพูทวีป
ในครั้งพุทธกาล อันเป็นสถานที่สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธองค์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั่วโลก ตอนที่ 2


ทัวร์อินเดีย-เนปาล : รายการทีวี "ธรรมหรรษา" ทางช่อง 8 ทีวีพูดได้ โดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์ และทีมงาน I-India เสนอสารคดี..สู่แดนพุทธภูมิ
" ธัมเมกขสถูป " สถานที่แสดงปฐมเทศนา พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดพระปัญญจวัคคีทั้ง 5 ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
เป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งวันอาสาฬหบูชา และพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ (สังโฆ โลเก อุปปันโน พระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลก)
ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตั้งอยู่ในตำบลสารนาถ เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ชมพูทวีป ในครั้งพุทธกาล ตอนที่ 1


ทัวร์อินเดีย-เนปาล : รายการทีวี "ธรรมหรรษา" ทางช่อง 8 ทีวีพูดได้ โดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์ และทีมงาน I-India เสนอสารคดี..สู่แดนพุทธภูมิ
" มูลคันธกุฎี " สถานที่ประทับจำพรรษาแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตั้งอยู่ในตำบลสารนาถ เมืองพาราณสี
รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย แคว้นกาสี ชมพูทวีป ในครั้งพุทธกาล ตอนที่ 2


ทัวร์อินเดีย-เนปาล : รายการทีวี "ธรรมหรรษา" ทางช่อง 8 ทีวีพูดได้ โดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์ และทีมงาน I-India เสนอสารคดี.. สู่แดนพุทธภูมิ
" ยสเจดีย์ " สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพิกถา โปรดยสกุลบุตร ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน และเมื่อได้ฟังธรรมครั้งที่สองได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตั้งอยู่ในตำบลสารนาถ เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย แคว้นกาสี ชมพูทวีป ในครั้งพุทธกาล ตอนที่ 3


ทัวร์อินเดีย-เนปาล : รายการทีวี "ธรรมหรรษา" ทางช่อง 8 ทีวีพูดได้ โดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์ และทีมงาน I-India เสนอสารคดี..สู่แดนพุทธภูมิ
" ธัมมราชิกาสถูป" สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกัน ในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 8
ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตั้งอยู่ในตำบลสารนาถ เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย แคว้นกาสี ชมพูทวีป ในครั้งพุทธกาล ตอนที่ 4


ทัวร์อินเดีย-เนปาล : รายการทีวี "ธรรมหรรษา" ทางช่อง 8 ทีวีพูดได้ โดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์ และทีมงาน I-India เสนอสารคดี..สู่แดนพุทธภูมิ
" ปรินิพพานสถูป " ณ สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 อนุสรณ์สถานแห่งการปรินิพพาน
ตั้งอยู่ในเมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย แคว้นมคธ ชมพูทวีป ในครั้งพุทธกาล ตอนที่ 1


ทัวร์อินเดีย-เนปาล : รายการทีวี "ธรรมหรรษา" ทางช่อง 8 ทีวีพูดได้ โดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์ และทีมงาน I-India เสนอสารคดี..สู่แดนพุทธภูมิ " ปรินิพพานวิหาร-พระพุทธปรินิพพาน" ณ สวนสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 อนุสรณ์สถานแห่งการปรินิพพาน ตั้งอยู่ในเมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย แคว้นมัลละ ชมพูทวีป ในครั้งพุทธกาล ปรินิพพาน ตอนที่ 2


ทัวร์อินเดีย-เนปาล : รายการทีวี "ธรรมหรรษา" ทางช่อง 8 ทีวีพูดได้ โดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์ และทีมงาน I-India เสนอสารคดี..สู่แดนพุทธภูมิ
" มกุฏพันธเจดีย์ " สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันเพ็ญแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ต่อมาเรียกว่า "วันอัฎฐมีบูชา"
อนุสรณ์สถานแห่งการปรินิพพาน ตั้งอยู่ในเมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย แคว้นมัลละ ชมพูทวีป ในครั้งพุทธกาล ตอนที่ 3

บริษัทธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด dhammahansatour 71/4 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ตั้งใกล้กับสถานที่สำคัญ คือ ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ กระทรวงวัฒนธรรม) โทร 02-8845683-6, มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677 แฟกซ์: 02-8845682 อีเมล: dhammahansa@yahoo.com เว็บไซต์ : www.dhammahansa.com
GR สอบถาม BTC บางกอกไทยเซ็นเตอร์ ไอ-อินเดียไทย วัดไทยโพธิวิหาร GR สอบถามไอ-อินเดีย กรมการท่องเที่ยว ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษา ศูนย์อินเดีย-ไทย ธรรมหรรษาทีวี ธรรมหรรษาทัวร์ GR สอบถาม DHT
Dhammahansa Tours & Travel Co., Ltd.
71/4 Borommaratchachonnani Road,
Bangkoknoi, Bangkok, 10700 Thailand.
TEL:(+66) 02-8845683-6, FAX: 02-8845682
Mobile/Line ID : 0819944790, 0614026277, 0994396677
E-mail: dhammahansa@hotmail.com E-mail: dhammahansa@yahoo.com
www.youtube.com/dhammahansa, www.dhammahansa.com, www.dhttv.com
บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
71/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ข้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
โทร : 02-8845683-6, แฟกซ์ : 02-8845682
มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677
อีเมล: dhammahansa@yahoo.com, เว็บไซต์ : www.dhammahansa.com, www.dhttv.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved